ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ထဲက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ခက္ထန္စြာ ရုန္းကန္ေနၾကရသူမ်ား (ရုပ္သံ)

ေဒသခံေတြဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ဝင္ေငြရရွိဖို႔ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ႏွမ္းကုိ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲလည္း မိသားစုဝင္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တ့ဲ အမ်ိဳးသားေတြ ရွိမွသာ ႏွမ္းစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ အားသာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုတိုင္းေတာ့ မစိုက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ေန႔စဥ္ညတိုင္း စားေသာက္ရဖို႔အတြက္

Read more

လြတ္ေျမာက္လာသည့္ KNPP ဖက္မွ မ်က္ျမင္တစ္ဦး သက္ေသ လာေရာက္ထြက္ဆိုရန္လိုအပ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ အသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ KNPP ရဲေဘာ္သံုးဦးနဲ႔ အရပ္သားတစ္ဦး ကိစၥရပ္မွာ KNPP ဖက္က လႊတ္ေျမာက္လာတ့ဲမ်က္ျမင္တစ္ဦးက သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေတြ လာေရာက္ထြက္ဆိုမွပဲ အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး

Read more

ျပည္နယ္အစိုးရဖက္က တရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳရေသးတ့ဲ ဆယ္ေတာ႐ိုေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ (ရုပ္သံ)

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ႏုတ္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳထားေပမ့ဲ ေဒသအစိုးရျပည္နယ္အဆင့္ အသိမွတ္ျပဳေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ဆယ္ေတာရိုေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ ဆရာခူးထဲဘူးက ေျပာပါတယ္။

Read more

ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ (ရုပ္သံ)

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေက်းရြာ ၄ ရြာမွာ ေက်းရြာရန္ပံုေငြေတြ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ပန္ပက္ေက်းရြာဟာ လက္ရွိမွာ ရန္ပံုေငြ ၁၁ သိန္းထိ ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ရပ္ရြာအေျချပဳစီမံကိန္းကေန ရလာတ့ဲဝင္ေငြအရ သိရပါတယ္။

Read more

“ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ KNPP ရဲ႕ NCA ခရီး” (ရုပ္သံ)

ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အႀကီးတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ( KNPP) ကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ( NCA )ကို လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိမွာေတာ့ (KNPP) အေနနဲ႔

Read more

အမေတာ္ေၾကး ျပန္ဆပ္ခ်ိန္ကို သီးႏွံထုတ္ေရာင္းထုတ္ၿပီးမွ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္သူမ်ား ေတာင္းဆို (ရုပ္သံ)

လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေခ်းေပးတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြ(အမေတာ္ေၾကး)ရဲ႕ ျပန္ဆပ္ခ်ိန္ကို ရာသီထြက္သီးႏွံေတြကို ထုတ္ေရာင္းၿပီးခ်ိန္မွသာ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္သူေတြက ဆႏၵရွိေနၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္အကုန္ ဧၿပီလမတိုင္ခင္ ေခ်းယူထားတဲ့ အမေတာ္ေၾကးေတြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more