ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္)သတင္းဌာနက ကရင္နီဘာသာ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ အသံေတြကို ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္)သတင္းဌာနက ကရင္နီဘာသာနဲ႔ ထင္ဟပ္တင္ဆက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ – အရည္ေသြးမျပည့္မီတဲ့ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာလမ္းကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးေကာ္မတီက တတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ – သံလြင္ျမစ္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္

Read more