“ဆယ္ေတာရုုိ ေႏြရာသီအားကစားပြဲေတာ္မွသည္… ျပည္နယ္အားကစားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသုုိ႔…”

ကယားျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုး ျပည္နယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္၏။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ(၃)သိန္းေက်ာ္သာရွိသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးစုုေပါင္းစံုေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္၏။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ပညာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အားကစားက႑မ်ားတြင္ အျခားျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္ဟု

Read more

မႏုမေနာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ေဒသဘက္က အခက္အခဲနဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကဘာလဲ

ေဒြးအယ္ခူ၊ ေမာ္ဦးျမာ မႏုမေနာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကတ့ဲ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ခူေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းက ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ကႏၱာရဝတီတုိင္း(မ္)က သြားေရာက္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေဒၚလူးလူ (ပလိုေဒးခိုရြာ) ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ခုက ေႏြလည္းေရာက္ၿပီေပါ့ေနာ။

Read more

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္ခူအုပ္စုတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတိုးျမင့္ရရွိရန္ ေဒသခံမ်ားလိုအပ္

ေမာ္ဦးျမာ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေတာ္ခူအုပ္စုအတြင္းတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တိုးျမင့္ခ်ထားေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကပါသည္။ ̏ ဒီဖရူဆို ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ခူအုပ္စုတစ္စုလံုးက အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ မရွိေသးဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပလဲလယ္ေက်ာင္းမွာ မူလြန္ေက်ာင္း( ၅တန္းအထိ)

Read more

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းေဆာက္ေနရ

ခူးကိုရယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဒိုးပရယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒိုးပရယ္ေက်းရြာႏွင့္ ထီးေသာ္တနီးကူးေက်းရြာတို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆာက္လုပ္ေနရသျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္း လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ “ စာသင္ေက်ာင္းက်ေတာ့ ဆရာမရွိပါတယ္၊ အစိုးရေက်ာင္းဘဲ လိုခ်င္တယ္ေလ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းက အစိုးရေက်ာင္းမဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထပဲေပ့ါ၊ အစကဆို

Read more

ပညာသင္ၾကားရန္အခက္အခဲရွိသည့္ကေလးမ်ားကို ေမာ့ဒူကလားေမးလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက ေထာက္ပံ့ေပး

က ႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေရးဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ ေဒသခံ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးေနသည္ဟု ေမာ့ဒူကလားေမး လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးဖိုးရယ္က ေျပာပါသည္။ “ကယားရိုးရာကိုးကြယ္တဲ့ရြာေတြဆိုရင္ အဘက္ဘက္ကေန ပညာေရးဘက္မွာ အားနည္းတယ္ နိမ့္က်တယ္။” ဟု ဦးဖိုးရယ္က

Read more

KG အတန္း သင္ရိုးညြန္းတမ္း ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းမွာ စတင္ျပဳျပင္ေရးဆြဲေန

ခူးဖရဲရယ္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကရင္နီဒုကၡသည္အမွတ္ ၁ စခန္းရွိ ကရင္နီပညာေရးဌာန လက္ေအာက္ျဖစ္သည့္ သင္ရိုးညြန္းတမ္းဖြံ ႔ျဖိဳးေရးဌာနနွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး လက္ေအာက္ရွိ မူၾကိဳအဖြဲ႔မွ ပူးေပါင္းျပီး လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွာ KG တန္းကို သင္ရိုးညြန္းတမ္းအသစ္ႏွင့္

Read more

ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားေသာ ေက်ာင္းသူ/သားအတြက္ ပညာဆက္သင္ၾကားႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေန

ခူးဖရဲရယ္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားျပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားေသာ ေက်ာင္းသူ/သားအတြက္ ကရင္နီပညာေရးဌာနမွ ၾကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။ ေနရပ္ေဒေသသို႔ ျပန္သြားလိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာကို ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္နာဝါရီလက ကရင္နီဒုကၡသည္ ပညာေရးဌာနမွ

Read more

ကရင္နီဒုကၡသည္ပညာေရး ဆယ့္ႏွစ္တန္း အဆင့္ထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္

ခူးဖရဲရယ္ ကရင္နီဒုကၡသည္ပညာေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္းကို လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဆယ့္နွစ္တန္းအဆင့္ထိ တုိးခ်ဲဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ကရင္နီပညာေရးဌာနထံမွ သိရပါသည္။ ျမန္မာပညာေရးစနစ္သည္ ဆယ့္နွစ္တန္းအဆင့္ထိ စတင္က်င့္သုံးျပီး သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ကရင္နီဒုကၡသည္ပညာေရးသည္လည္း အနာဂတ္မွာ မိမိအရပ္ေဒသကို ျပန္သြားရင္

Read more

အလွဴရွင္အကူအညီျဖင့္ ဆီးဘူးအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေန႔စဥ္အာဟာရတိုက္ေကၽြး

ခြန္းကလိုင္းဖရီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ကယန္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဆီးဘူးအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တစ္ေက်ာင္းလံုးရွိ ေက်ာင္းသား၊ သူ (၅၃၈) ဦးကို ေန႔စဥ္အာဟာရတိုက္ေကၽြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္အဟာရတုိက္ေကၽြးေနသည့္အေပၚ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးခြန္ဝင္းျမင့္က “အဆင္ေျပတဲ့ ဟာေလးေတြနဲ႔

Read more

ဝန္ထမ္းမ်ား ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္တြင္ ေနရေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပ

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေရာ္ေဒၚေခါေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိဝန္ထမ္းမ်ား အိမ္ရာမလံုေလာက္၍ ေဒသခံမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အိမ္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ̏ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာက လိုအပ္တယ္၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမရွိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဟိုဘက္မွာသံုးေယာက္၊ ေအာက္ဘက္မွာႏွစ္ေယာက္၊ စစၥတာေက်ာင္းမွာတစ္ေယာက္အဲ့လိုေနရတယ္။ ဆရာ/မေတြအတြက္ကေတာ့ အဓိကဝန္ထမ္းအိမ္ရာကို လိုခ်င္ပါတယ္။

Read more