သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ားထံ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အျမန္ဆံုးေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟုဆို

စိုးရယ္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရသူထံသို႔ အျမန္ဆံုးေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သက္ဝင္းက ေျပာသည္။ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ ညေန ၂ နာရီဝန္းက်င္က မိုးရြာသြန္းကာ ေလျပင္းတိုက္ခတ္သျဖင့္

Read more

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အေအးဆံုးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕

လင္းသန္႔ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခင္က အေအးဆုံး ၇ ဒသမ ၅ ရွိရာမွ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ ၆

Read more

ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ား ေဒသခံသို႔ ေဂဟစိုက္ပ်ိဳးနည္း ဆင့္ပြားပညာေပးမည္

ဖရဲရယ္ ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးေက်ာင္းမွ သင္ယူခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို လူထုထံသို႔ ျပန္လည္ပို႔မည့္အစီအစဥ္ကို သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ဆင့္ပြားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း   ျဖတ္လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းပ်က္ဆီးေနမႈကို တစိတ္တပိုင္း ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္

Read more

ေမာ္ခ်ီးတြင္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖၚမႈပေပ်ာက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြး

လင္းသန္႔ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း တရားမ၀င္သတၱဳတူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ သတၳဳေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ရိွသူမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သတၳဳတြင္းအတြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ အေျခခံက်င္းလုပ္သားမ်ာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ေျမျပင္အေျခအေနတြင္

Read more

ေမာ္ခ်ီး LEVEL-6 သတၱဳက်င္း တူးေဖၚလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ KMPC တင္ျပထား

လင္းသန္႔ ကယားျပည္နယ္သတၳဳထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ(KMPC)မွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသည့္ ေမာ္ခ်ီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ အသစ္ေဖါက္လုပ္ေနသည့္ LEVEL (6)  သတၱဳက်င္းတူးေဖၚလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တင္ျပရမည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို KMPC က ကယားျပည္နယ္အစိုးထံသို႔ ဦးစြာတင္ျပထားသည္ဟု ကယားျပည္နယ္

Read more

စည္းကမ္းမဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ဖရူႏူဂူမွာ ဧည့္သည္လာေရာက္လည္ပတ္တာကို တားျမစ္မယ္

လင္းသန္႔ ဒီႏွစ္ပို္င္းအတြင္း ေျမေအာက္ေရလိုဏ္ဂူကမၻာလို႔ လူသိမ်ားလာတဲ့ ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္က ေမာ္သီဒိုရြာအနီးမွာရိွတဲ့ ဖရူႏူဂူမွာ လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြက အမိႈက္ေတြကို စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္လာၾကတဲ့အတြက္ ဧည့္သည္လာေရာက္လည္ပတ္တာကို ကန္႔သတ္ဖို႔ ေဒသခံေတြ ဆႏၵရိွေနၾကပါတယ္။ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ အမိႈက္ေတြက ေရဝင္ေပါက္လမ္းေတြကို ပိတ္ဆို႔ေစႏိုင္တာ၊

Read more

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးမည့္ ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ဖဲဘူးေရးသားသည္။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစဘဲ စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းက သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ျဖတ္လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းပ်က္ဆီးေနမႈကို တစိတ္တပိုင္း ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္းက ရည္ရြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းမွ နည္းပညာမ်ားကို

Read more

အႀကီးစားစီမံကိန္းေဖၚေဆာင္ရာ၌ ေဒသခံလူထု၏ ဆႏၵကိုအေလးထားရန္ KSSUG တိုက္တြန္း

ထ်ိဳးျမာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ေသးခင္ လူထုမ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရွင္းလင္းေပးရန္၊ လူထုမ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံမွဳမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လူထုမ်ား၏ ဘဝကို ျမင့္တင္ေပးမည့္ ရင္းႏီွးျမပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Karenni State

Read more

ေဒသအတြက္အက်ိဳးမရိွႏိုင္ဟုဆိုကာဘိလပ္ေျမစီမံကိန္အား အၿပီးဖ်က္သိမ္းေပးရန္ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

လင္းသန္႔ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာ ပိုမိုမ်ားျပာလာႏိုင္သျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ တစ္ရက္ တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ညီညာစြမ္းအားလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီလိမိတက္၏ အစျပဳမႈကိုလည္း

Read more

ဖယ္ခံုအင္းအတြင္း ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးေစေသာ ေရွာ့တိုက္ငါးဖမ္းျခင္းကို ပိတ္ပင္

ထ်ိဳးျမာ ဖယ္ခံုအင္း(မိုးၿဗဲဆည္)အတြင္း ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ တရားမဝင္ ေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းယူျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္အေနျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဖယ္ခံုအင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းထဲရိွ ေရေနငါးသတၱဝါမ်ားကို

Read more