စည္းကမ္းမဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ဖရူႏူဂူမွာ ဧည့္သည္လာေရာက္လည္ပတ္တာကို တားျမစ္မယ္

လင္းသန္႔ ဒီႏွစ္ပို္င္းအတြင္း ေျမေအာက္ေရလိုဏ္ဂူကမၻာလို႔ လူသိမ်ားလာတဲ့ ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္က ေမာ္သီဒိုရြာအနီးမွာရိွတဲ့ ဖရူႏူဂူမွာ လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြက အမိႈက္ေတြကို စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္လာၾကတဲ့အတြက္ ဧည့္သည္လာေရာက္လည္ပတ္တာကို ကန္႔သတ္ဖို႔ ေဒသခံေတြ ဆႏၵရိွေနၾကပါတယ္။ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ အမိႈက္ေတြက ေရဝင္ေပါက္လမ္းေတြကို ပိတ္ဆို႔ေစႏိုင္တာ၊

Read more

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးမည့္ ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ဖဲဘူးေရးသားသည္။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစဘဲ စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းက သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ျဖတ္လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းပ်က္ဆီးေနမႈကို တစိတ္တပိုင္း ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္းက ရည္ရြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းမွ နည္းပညာမ်ားကို

Read more

အႀကီးစားစီမံကိန္းေဖၚေဆာင္ရာ၌ ေဒသခံလူထု၏ ဆႏၵကိုအေလးထားရန္ KSSUG တိုက္တြန္း

ထ်ိဳးျမာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ေသးခင္ လူထုမ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရွင္းလင္းေပးရန္၊ လူထုမ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံမွဳမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လူထုမ်ား၏ ဘဝကို ျမင့္တင္ေပးမည့္ ရင္းႏီွးျမပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Karenni State

Read more

ေဒသအတြက္အက်ိဳးမရိွႏိုင္ဟုဆိုကာဘိလပ္ေျမစီမံကိန္အား အၿပီးဖ်က္သိမ္းေပးရန္ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

လင္းသန္႔ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာ ပိုမိုမ်ားျပာလာႏိုင္သျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ တစ္ရက္ တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ညီညာစြမ္းအားလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီလိမိတက္၏ အစျပဳမႈကိုလည္း

Read more

ဖယ္ခံုအင္းအတြင္း ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးေစေသာ ေရွာ့တိုက္ငါးဖမ္းျခင္းကို ပိတ္ပင္

ထ်ိဳးျမာ ဖယ္ခံုအင္း(မိုးၿဗဲဆည္)အတြင္း ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ တရားမဝင္ ေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းယူျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္အေနျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဖယ္ခံုအင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းထဲရိွ ေရေနငါးသတၱဝါမ်ားကို

Read more

ည လူေျခတိတ္ခ်ိန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ သစ္ေမွာင္ခိုကားမ်ား

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)။       ။ တရားမဝင္သစ္ သယ္ေဆာင္ယူမႈ၌ လာဘ္စားျခင္းေၾကာင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို မၾကာေသးမီက အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ကားမ်ား ညအခါ၌ ျဖတ္သန္းလွ်က္ရိွေနသည္ကို ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ေတြ႔ရိွရသည္။ ယေန႔အထိ ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားျဖစ္သစ္ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္မႈမ်ား ေနရက္တိုင္းနီးပါး သစ္ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္သူမ်ားက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Read more

စည္းကမ္းမဲ့ အမွိဳက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိေန

မူအက္စတာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ပါေဒါဒူေက်းရြာအနီး သဲေတာင္တ၀ိုက္တြင္ လိြဳင္ေကာ္မွ သယ္ေဆာင္လာေသာ အမွိဳက္မ်ား၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ေပၚမွ ေရာက္ရွိလာေသာ အမွိဳက္မ်ားသည္ ၎တို႔ေက်းရြာအနီး လဟာျပင္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ သဲေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္မွာ လိြဳင္ေကာ္ကေနလာတဲ့ အမွိဳက္ကား၊ ဒီးေမာ့ဆိုကေန

Read more

ဖာလာစိုက္ၿပီး ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့ ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားရွိ

စိုင္းလင္းလင္းဦး ဖလာစိုက္ခင္းမ်ား လာေရာက္စိုက္ပ်ိဳးထားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအမီွျပဳအသံုးျပဳေနၾကသည့္ ေရထြက္မ်ား ခမ္းေျခာက္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအလြန္အကၽြံ ဖမ္းဆီး စားေသာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္မ်ားမ်ိဳးတုန္းလာေနျခင္းကို ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ခ်ိကြဲ႔ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ၃ မိုင္ခန္႔အကြာ ေက်းရြာမွ အဓိကအသံုးျပဳေနရေသာ

Read more

ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူေတြအတြက္ အစိုးရဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲ

မူအက္စတာ ကယားျပည္နယ္တြင္းရွိ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ေျပာင္းဖူးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေနၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔ ေစ်းကြက္မရွိသည့္အေျခအေနသည္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ခက္ခဲသည့္ ကာလတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ေျပာင္းဖူးမ်ားစိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ေျပာင္းဖူးေစ်းေကာင္းရၾကသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ လည္း ေျပာင္းဖူးေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကၿပီး ေျပာင္းမ်ိဳးမ်ားကို

Read more

လူထုအသံ

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕မွ တင္ျပလိုသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေထးငွားလ်ားရြာ မွ ဦးစိုးရယ္ …………………………………. “ရြာမွာက အခု တစ္ခုရွိတာက ေကဘယ္ႀကိဳးျမွပ္တာေပါ့။ အဲဒါကို ကန္႔ကြက္တဲ့သူ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ တာဝါတိုင္ေထာင္တာလည္း ကန္႔ကြက္သူ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔

Read more