လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္္က႑

ေက်ာ္စုိးသူ (လႊတ္ေတာ္) ေရးသားသည္။ ပထမဦးစြာ ဘတ္ဂ်က္္ဆိုတာဘာလဲ ဆုိသည္အေၾကာင္းကုိ ေျပာပါရေစ။ ဘတ္ဂ်က္္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေငြမ်ားကို ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ အစုိးရမ်ားက ျပည္သူအက်ဳိးငွာသံုးစြဲၾကရာတြင္ စနစ္တက်စီမံေရးဆြဲ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

Read more

အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အစုိးရစနစ္မ်ား

ေက်ာ္စုိးသူ(လႊတ္ေတာ္)Economic Development ေရးသားသည္။ အစုိးရသစ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲ ကာလ ၾကာလြန္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာအစုိးရစနစ္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာ စုၿပဳံေနၾကျပီး က်န္က႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနသည္ကုိ သတိခ်ပ္မိပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

Read more

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္

ေက်ာ္စိုးသူ(လႊတ္ေတာ္)Economic Development ေရးသားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္တာ (၁၀) လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဌာနျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ဌာန၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တဲြဘက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခံရေသာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႔ဲတို႔တြင္ ေလ႔လာဆည္းပူးခဲ႔ရေသာ အသိပညာမ်ားျဖင္႔ မိမိနကိုယ္ကတည္းက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ခဲ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၂

Read more

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ထားရွိမည့္အစီအစဥ္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရထံ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔

မူအက္စတာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လက္ရွိတည္ေဆာက္ေနေသာ ရုပ္ထုအား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ မရပ္တန္႔ပါက ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူထုအသင္းအဖြဲ႔မွ အစိုးရထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ယေန႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ “အဓိကက

Read more

ဘ႑ာေငြကို လက္လြတ္စပယ္သံုးေသာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ

မူအက္စတာေရးသားသည္။ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေတာင္းခံရာ၌ စည္းစနစ္တက် မရွိသည့္အျပင္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေဖါင္းပြေနသည့္ ကယားျပည္နယ္ယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲသံုးစြဲေနမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပင္းအထန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့အျပဳအမႈမ်ိဳး ထပ္မံျပဳလုပ္လွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ

Read more

လစာ ၊ စရိတ္၊ ခ်ီးျမင္႔ေငြနွင္႔ ခံစားခြင္႔မ်ားအေၾကာင္း 

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ သတင္းစာတြင္ပါလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင္႔ ကမာၻဘဏ္တို႔ ပူးတဲြျပဳစုသည္႔ နုိင္ငံဝန္ထမ္း လစာ၊ စရိတ္၊ ခ်ီးျမင္႔ေငြႏွင္႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင္႔ အားနည္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဤေဆာင္းပါးကို

Read more

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုသ႑ာန္မ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development)ေရးသားသည္။ ေခါင္းစဥ္ကို ေဆာင္းပါးေရးရန္ စဥ္းစားထားသည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုသ႑ာန္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား မသိနားမလည္ျဖစ္ရံုမွ်မက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က လူမ်ားကပါ မသိနားမလည္ၾကသည္ကို သတိျပဳမိေပသည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရး၊

Read more

အငွားခ်ထားသည့္ စက္ယႏၱရား ၁၀ စီး၏ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း အစိုးရအဖြဲ႕ မခ်ျပႏိုင္

ဖဲဘူး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ပိုင္ စက္ယႏၲရား ၁၀ စီး၏ ႏွစ္အလိုက္ ငွားရမ္းခႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သိလိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမွ ေသခ်ာသည့္ အေျဖျပန္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္ နဝမပံုမွန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အမွတ္

Read more

၂ ႏွစ္တာ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဘာ္ရယ္စိုးေဝႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

“ကယားျပည္နယ္က လူထုေတြ အမ်ားဆံုး တုိင္ၾကားတာကေတာ့ ေျမယာျပႆနာေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေတာင္းခံတာေတြကေတာ့ လမ္း၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းတာေတြ လူထုေတြ အမ်ားဆံုး တင္ျပလာၾကပါတယ္။”လုိ႔ဆိုတဲ့ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

Read more

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရစနစ္မွာ (၇) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ သက္တမ္းသို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေျပာလိုသည္က ဖယ္ဒရယ္ စစ္၊ မစစ္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမဟုတ္ဘဲ ေပးထားခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရမည့္ စနစ္ကိုသာ

Read more