ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ (ရပ္ေက်း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Read more

မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားပါတီ ၃ ပါတီေပါင္းၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးေရြးျခယ္

ထ်ိဳးျမာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီနွင့္ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ သုံးပါတီပူးေပါင္းၿပီး မဟာမိတ္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကို ေဒသခံလူထုနွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ “သုံးပါတီေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ၿပီးတင္သြင္းဖို႔ က်ေနာ္တို႔သေဘာတူညီမွဳရခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔

Read more

တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ပါတီအသစ္ထူေထာင္ရန္စီစဥ္

ထ်ိဳးျမာ ကယားျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠဌ ဦးဖိုးရယ္က ေျပာသည္။ “ အဲဒီမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီနဲ႔ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးမွ ပါတီအသစ္ေထာင္မယ့္အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ။ ဆုိေတာ့ အဲဒီပါတီကို

Read more

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူေန

စိုင္းလင္းလင္းဦး ကယားျပည္အတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား(အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားခံရေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား)ကို ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးမွ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။ “ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ သူေနရာနဲ႔သူအလိုက္ ဥကၠဌတစ္ဦးနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းသံုးဦးကို

Read more