ေျမာက္ဖက္

ေျမာက္ဖက္ က်ည္ဆံေတြအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်ဳပ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္း ေကာ္ဖီမွာၿပီး ေထြးထုတ္ပစ္တာပဲ ဒီေတာ့ လူေတြကဒယီးဒယိုင္ ထလာၾကေတာ့တယ္ ကာလတရားက တိုက္စားလို႕အေမႊးကြ်တ္သြားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ေယာက္လိုပဲ က်ဳပ္ေရွ႕က စားပြဲဟာ သူ႔သမိုင္းကို သ လိုက္တယ္ က်ဳပ္မိတ္ေဆြက ဘာသာစကားကိုထုတ္ၿပီး က်သင့္ေငြကို

Read more

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႕ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိလဲ

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ စကားအနက္အဓိပၸာယ္ကို လိုရင္းတိုရွင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္ေဒသရဲ႕ အခြင့္အေရးလုိ႔ ေျပာဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့  ျပႆနာဟာ ျပည္နယ္ေဒသအခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးတဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေဒသ

Read more

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္

ေက်ာ္စိုးသူ ေရးသားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ေျပာခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လြန္စြာခက္ခဲေပသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူတို႔၏ အသိဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္တံုတရား မ်ားစြာလိုအပ္မည္ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔ကို အၿမဲတမ္းသတိရမိေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဗယုသုကၡကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို

Read more

ဌာနဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးက်န္႕ၾကာမႈကလည္း အခက္အခဲတခု

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ကယားျပည္နယ္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဟာ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြမွာလည္း အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္ဆိုတာ လစဥ္ NGOs ၊ INGOs ေတြရဲ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ႕ဆုံတဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ၾကားသိလိုက္ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ

Read more

ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ဆု (Scholarhsip)တုိ႔မည္သည္ (အပုိင္း – ၁)

ခူးၾကဴးဖဲေကး (ကရင္နီအမ်ိဳးသား) ေရးသားသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာ ယခင္က ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္မူ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္သားဘ၀ကုိ အင္မတန္မွ လိွ်ဳ႕၀ွက္နက္နဲတဲ့ ပုစၦာတစ္ခုအေနနဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားပညာ သင္သားဘ၀ဆုိတာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရတစ္ခုထက္မပုိတဲ့ စိန္ေခၚမွဳ သက္သက္ပါပဲ။ ေရွးယခင္ကပင္ စာေရးသူတုိ႔ျပည္နယ္ရဲ႕

Read more

အေျချပဳဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝျခင္း

ေက်ာ္စိုးသူ(လႊတ္ေတာ္)Economics Development ႏိုင္ငံတိုင္းႏိုင္ငံတိုင္း၏  အစိုးရမ်ားတြင္ ၎တို႕၏ အေျခခံစီးပြားေရးမူဒဝါမ်ားျဖင့္ နုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၾကေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကေပသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားကို ၾကည့္ၿပီးအစိုးရကို သံုးသပ္နိုင္ေပသည္။ မူဝါဒမ်ားေကာင္းရင္ေကာင္းသလို အစိုးရစနစ္သည္္လည္း ေအာင္ျမင္နို္င္ပါလိမ့္မည္။ သို႕ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္

Read more