ျမန္မာ႔ရုုိးရာသၾကၤန္ ဘီယာစတုုဒီသာနွင္႔ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ဗုုဒၶဘာသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဴးမ်ား တန္ဖုိးထားေလးစားသည့္ ျမန္မာအတာသၾကၤန္ကား ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ ျငင္းခံုမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ႔၏။ ျမန္မာသၾကၤန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားအနက္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အဓိက အားထားရာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္၏။ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု၊ ႏိုင္ငံသူ၊

Read more

“ဆယ္ေတာရုုိ ေႏြရာသီအားကစားပြဲေတာ္မွသည္… ျပည္နယ္အားကစားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသုုိ႔…”

ကယားျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုး ျပည္နယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္၏။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ(၃)သိန္းေက်ာ္သာရွိသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးစုုေပါင္းစံုေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္၏။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ပညာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အားကစားက႑မ်ားတြင္ အျခားျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္ဟု

Read more

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လူ့အဖြဲ့အစည္း

သွ်ံထြန္းေတာက္ ေရးသားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ေနရာအနွံအျပားမွာ ေတြ့ျမင္ျကားသိေနရတဲ့ သတင္းအေျကာင္းအရာ အခ်ို့ရွိ ပါတယ္။ ျကာဇံ/ ေခါက္ဆြဲထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံု၊ အရက္ခ်က္စက္ရံု စသည္စသည္ျဖင့္ စက္ရံု အခ်ို့အခ်ို့ ေတြက စြန့္ပစ္လိုက္တဲ့ အညစ္အေျကးေတြေျကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး မခံမရပ္နိုင္ေအာင္

Read more

ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဘတ္ဂ်က္စနစ္

ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ေကာ္မ႐ွင္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ၿပီး ဥကၠဌ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးမွာ ဒုဥကၠဌ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ၾကေပသည္။

Read more

ေျပာင္းလဲသြားေသာ စိတ္မခ်မ္းေမြ႕ဖြယ္ အရာ

ဖိုးမူဆီး ေမာ္ခ်ီးနွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ ေနရာတစ္ခုဆီသို႕ ညေန (၃)နာရီ အခ်ိိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ အတူ ဆို္င္ကယ္ကိုယ္စီျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ လိုခါးလိုရြာ အဆံုးထိ လမ္းေကာင္းေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႕ သြားမည့္ ရြာသို႕ ဆက္သြားေသာ လမ္းသည္ တစ္ေလ်ွာက္လံုး

Read more

ေမာ္ခ်ီးမိုင္းတြင္းရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ ရွိသင့္ၿပီ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို အစိုးရေတြ၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာကူညီေရးအဖြဲ႕ ေတြက ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျပဳလုပ္ေနၾကတာကိုေတြ ၾကားသိေနရေပမယ့္လို႕ တျခားအနယ္နယ္အရပ္ရပ္က အသက္ေျမာက္မ်ားစြာဆုံးရႈံးေနတဲ့ ေမာခ်ီးမိုင္းတြင္းသတၱဳလုပ္ငန္းခြင္ကိုေတာ့ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အသိပညာေပးဆိုင္းဘုတ္ေလး ေတာင္ မေတြ႕ရပါဘူး။ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ဝင္သတၱဳကို ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့

Read more