တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ

ဘိုထီး (ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အခြင့္အေရးဆိုတာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္နယ္ေဒသ တစ္ခုလံုးရဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးတစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု အခြင့္အေရးကို ဆုိလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသား

Read more

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာဂေဗဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအေတြးမ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ Economic Developmentေရးသားသည္။  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာဂေဗဒဆိုသည္မွာ မ်ားမၾကာမီႏွစ္အနည္းငယ္ကမွပင္ စတင္ေခတ္စားလာေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(၃)ခုရွိသည့္ အနက္မွပင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္သာ စတင္အေျခတည္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ထိုဘာသာရပ္အေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုစဥ္က

Read more

ေတြ႕ဆုံပြဲေတြ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစဖို႕

ကယားထဲေရးသားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္တိုင္းမွာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ လုပ္သြားခ်ိန္ ေနာက္ကေန လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြ တစီတတန္းႀကီးက အၿမဲလိုလို လိုက္ပါသြားတတ္ၾကတာက ထုံစံလိုလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။  ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ သမာရိုးက် အျပန္အလွန္တင္ျပေတာင္းဆိုမႈေတြထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္ေတြကေတာ့ လိုအပ္ေနဆဲပါ။  ေတြ႕ဆုံပြဲတိုင္းမွာ လူထုေတြတင္ျပတာေတြကေတာ့

Read more

တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ခရီး နီးၿပီလား

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတာ ကိုယ့္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ျပည္နယ္ေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ျပႆနာေတြကို အျခားျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းက လာေရာက္ ကူညီေျဖရွင္းလို႔ ရခ်င္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ကိုယ့္ေဒသ အေရးကိစၥအားလံုးကို ျပည္နယ္ျပင္ပ

Read more

ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ OSS ရုံးမ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈဆိုသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာဌာန(သို႔) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာလ်င္စြာရရွိခံစားၾကရတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အေျခအေနမ်ားအေပၚ

Read more

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း ( ၅ )

ေက်ာ္ထင္ေအာင္ေရးသားသည္။ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ( ၂၉ – ၃၀ ) ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပသြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား

Read more

ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္သည့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ မေနာစိတ္မွာၾကည္ႏူးစရာအလြန္ေကာင္းၿပီး ေရတသြင္သြင္ စီးဆင္းေနတဲ့ ေရတံခြန္ရွိ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ဟာ သံယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္ဝသလို ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြဟာ သံယံဇာတရဲ႕အက်ိဳးအျမတ္၊ အနံ႔ အရသာကို ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ

Read more

အစိုးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမွ်သည္ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သလို အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေနာက္ျပန္လန္က်ႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ရပ္တည္ရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔

Read more