ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္သည့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ မေနာစိတ္မွာၾကည္ႏူးစရာအလြန္ေကာင္းၿပီး ေရတသြင္သြင္ စီးဆင္းေနတဲ့ ေရတံခြန္ရွိ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ဟာ သံယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္ဝသလို ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြဟာ သံယံဇာတရဲ႕အက်ိဳးအျမတ္၊ အနံ႔ အရသာကို ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ

Read more

အစိုးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမွ်သည္ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သလို အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေနာက္ျပန္လန္က်ႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ရပ္တည္ရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔

Read more

ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization) 

ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုေပါင္းစပ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ ထိုစနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးအတြက္ အလြန္အသံုးတည့္ႏိုင္သလို အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါလိမ့္မည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေပၚ၌သာ မူတည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization) ဆိုသည္မွာက ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္က

Read more

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း (၃)

​ေက်ာ္​ထင္​​ေအာင္​ (ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေလ့လာျခင္း) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာလစ္လပ္မႈကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾက၍ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ မပါဝင္ေသးျခင္းေပ။

Read more

ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေစတနာ သဒါၶတရားပြါးမ်ားသည့္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ဘဝတစ္ခုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေန႔မအား ညမအားသြားလာလႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရွိပါသည္။ က်ားၾကီး ေျခရာၾကီးဆိုတဲ့စကားအတိုင္း စားဝတ္ေနေရး အသင့္အတင့္ေျပလည္တဲ့ လူေတြဟာ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စား လူေတြထက္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ကို ပိုျပီး လိုလားသလို

Read more

“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး”ရန္ပုံေငြမ်ား အေၾကာင္း

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ဘတ္ဂ်တ္၏ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရုံးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။ ၎ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္

Read more

အတာေရေအးေအးႏွင့္ ပီတိလႊမ္းတဲ႔ သႀကၤန္ပြဲေတာ္

ဘိုထီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစဥ္လာမပ်က္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ႔ ျမန္မာ႔ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဟာ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားၿပီး ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ရိုးရာပြဲေတာ္ကိုလည္း အမ်ားအျပားေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလရဲ႕ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ

Read more

ဖက္ဒရယ္ဝါဒ ၊ ေဒသအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္စနစ္မွာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အားေပးခဲ့ေသာ စနစ္တခုျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ အားေကာင္းခဲ့ျခင္းေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မူ၏ ဆိုးက်ဴိးမ်ားကိုသာ ခံစားေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

Read more