ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေဒသအစိုးရစနစ္မ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ ရွင္သန္ေမြးဖြားလာရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ျပည္သူအမ်ားက အလိုခ်င္ဆံုးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အစိုးရတိုင္း၏ နံပါတ္တစ္ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အလြန္တရာ

Read more

အတၱ ေျဖေလွ်ာ့ျပီးမွသာ ေရႊႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ

ဘုိထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းဟာ တခ်ိန္ကတစ္ပါတီစနစ္ထက္ပိုၿပီးစိန္ေခၚမႈေတြ အခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အတၱကိုေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမရွိပဲ ဒီမိုကေရစီခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္လုိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ကိစၥမွာမဆို အတၱကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမရွိပဲလုပ္ေဆာင္ေနသေရြ႕ ယမ္းေငြ႔ေတြဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ ပန္းေမြ႕ယာျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့

Read more

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ေျခလွမ္းသစ္

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေပၚေပါက္လာေသာ ေဒသအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ သက္တမ္း(၇)ႏွစ္ နီးပါးျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မျပ႒ာန္ႏိုင္သေရြ႕ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ႏိုင္ေပ။ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္သာ

Read more

E-Government ႏွင့္အစိုးရစနစ္ Reform

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) ေရးသားသည္။ E-Government ပတ္သက္၍ အရင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ခ့ဲၾကေပ။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္အစိုးရဘတ္္ဂ်က္မ်ားတြင္လည္း E-Government အသုံးစရိတ္မ်ား အလြန္မ်ားျပားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိတာကို

Read more

ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္သည့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ မေနာစိတ္မွာၾကည္ႏူးစရာအလြန္ေကာင္းၿပီး ေရတသြင္သြင္ စီးဆင္းေနတဲ့ ေရတံခြန္ရွိ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ဟာ သံယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္ဝသလို ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြဟာ သံယံဇာတရဲ႕အက်ိဳးအျမတ္၊ အနံ႔ အရသာကို ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ

Read more

အစိုးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမွ်သည္ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သလို အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေနာက္ျပန္လန္က်ႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ရပ္တည္ရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔

Read more

ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization) 

ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုေပါင္းစပ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ ထိုစနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးအတြက္ အလြန္အသံုးတည့္ႏိုင္သလို အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါလိမ့္မည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေပၚ၌သာ မူတည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization) ဆိုသည္မွာက ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္က

Read more

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း (၃)

​ေက်ာ္​ထင္​​ေအာင္​ (ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေလ့လာျခင္း) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာလစ္လပ္မႈကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾက၍ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ မပါဝင္ေသးျခင္းေပ။

Read more

ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေစတနာ သဒါၶတရားပြါးမ်ားသည့္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ဘဝတစ္ခုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေန႔မအား ညမအားသြားလာလႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရွိပါသည္။ က်ားၾကီး ေျခရာၾကီးဆိုတဲ့စကားအတိုင္း စားဝတ္ေနေရး အသင့္အတင့္ေျပလည္တဲ့ လူေတြဟာ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စား လူေတြထက္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ကို ပိုျပီး လိုလားသလို

Read more

“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး”ရန္ပုံေငြမ်ား အေၾကာင္း

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ဘတ္ဂ်တ္၏ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရုံးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။ ၎ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္

Read more