စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႕ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိလဲ

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ စကားအနက္အဓိပၸာယ္ကို လိုရင္းတိုရွင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္ေဒသရဲ႕ အခြင့္အေရးလုိ႔ ေျပာဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့  ျပႆနာဟာ ျပည္နယ္ေဒသအခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးတဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေဒသ

Read more

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္

ေက်ာ္စိုးသူ ေရးသားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ေျပာခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လြန္စြာခက္ခဲေပသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူတို႔၏ အသိဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္တံုတရား မ်ားစြာလိုအပ္မည္ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔ကို အၿမဲတမ္းသတိရမိေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဗယုသုကၡကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို

Read more

ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ဆု (Scholarhsip)တုိ႔မည္သည္ (အပုိင္း – ၁)

ခူးၾကဴးဖဲေကး (ကရင္နီအမ်ိဳးသား) ေရးသားသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာ ယခင္က ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္မူ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္သားဘ၀ကုိ အင္မတန္မွ လိွ်ဳ႕၀ွက္နက္နဲတဲ့ ပုစၦာတစ္ခုအေနနဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားပညာ သင္သားဘ၀ဆုိတာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရတစ္ခုထက္မပုိတဲ့ စိန္ေခၚမွဳ သက္သက္ပါပဲ။ ေရွးယခင္ကပင္ စာေရးသူတုိ႔ျပည္နယ္ရဲ႕

Read more

“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး”ရန္ပုံေငြမ်ား အေၾကာင္း

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ဘတ္ဂ်တ္၏ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရုံးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။ ၎ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္

Read more

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း ( ၂ )

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ဇူလိုင္လ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၆

Read more

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း

ေက်ာ္ထင္ေအာင္ ေရးသားသည္။ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၇ ) ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ( ၂ ) ဦး က်စီျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄

Read more