သယံဇာတထုတ္ယူသူက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ ေဒသအတြင္း သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမွ CSR (ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို CSR လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ စာခ်ဳပ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏

Read more

လူထုဆႏၵရယူႏိုင္မွ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုေဆာက္ပါဟု ကယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ခူးစိုးရယ္ဦး ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ရယူႏိုင္ပါက ဘိလပ္ေျမစက္ရံုစီမံကိန္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူေလာက္ အာဏာမရွိဘူး၊ ျပည္သူသာ အာဏာအရွိဆံုး၊ ျပည္သူကိုသာ ရေအာင္ စည္းရံုးပါ။” ဟု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွဳိက

Read more

၃ ႏွစ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္လံုးကၽြတ္ လွ်ပ္စစ္ရရိွေစရမည္ဟု လမ္းပန္း/လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ကတိျပဳ

လင္းသန္႔ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေလာပိတလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ တစ္ျပည္နယ္လံုးရိွ လူထုမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ကယားျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက ကတိျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “၂၀၂၀ – ၂၁ မွာ တစ္ျပည္နယ္လံုး မီးရမယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း

Read more

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ေငြေကာက္ထားသည္မွာ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာ္ခ်ီးေတာင္ေပၚရပ္ကြက္ မီးမရေသး

စိုင္းလင္းလင္းဦး ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးေတာင္ေပၚရပ္ကြက္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္ေပးရန္ ေငြေကာက္ယူထားသည္မွာ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မီးမသြယ္ေပးေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက လွ်ပ္စစ္မီးရရိွရန္အတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေမာ္ခ်ီးေတာင္ေပၚရပ္ကြက္ တြင္ေနထုိင္သူမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၃၀၀၀၀ သြင္းထားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

Read more