လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္ထိန္းၿပီး ေရွ႕တိုးပါ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္  ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)တို႔၏ ပထမအႀကိမ္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂ ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္း ၂

Read more

ေတာင္သူမ်ား၏ အေျခခံလူမႈဘဝတိုးတက္ေရးအခြင့္အလမ္းကို ျမွင့္တင္ပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)အယ္ဒီတာ ===== ျပည္နယ္အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား အမ်ားစုသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳလုပ္လွ်က္ ရိွသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကရာ၌ ေစ်းအတန္အတင့္ရရွိေနေသာ္လည္း၊ အျခား ကုန္းျမင့္ေဒသဘက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါး၏ ေစ်းကြက္သည္

Read more

ဂ်ဲန္ဒါနဲ႔ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ

ဂ်ဲန္ဒါ(Gender) ဆိုတဲ့ အသံုးအနႈန္းဟာ ျမန္မာနုိင္ငံက လူမႈအသိုင္းအဝန္းေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဲန္ဒါဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိၾကပါဘူး။ ဂ်ဲန္ဒါဆိုတာ က်ား၊မဆိုင္ရာ လူမႈ ပံုစံသြင္းျခင္းပဲလုိ႔ ဂ်ဲန္ဒါေလ့လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြက

Read more

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေရွ႕ဆက္ပါ

ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္) ျပည္သူလူထုအမ်ုားစု ယုံၾကည္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ စိတ္ေအးရၿပီလဲလို႔ေမးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ရွားေနတဲ့ အစိုးရေကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုယ္တိုင္ ေ၀၀ါးေနဆဲပါ။ ဦးေဆာင္လုပ္ရွားေနတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္က ရွဳပ္ေထြးေနတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ရပ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲအနုိင္ရသြားတဲ့

Read more

ေဒသခံတို႔ရဲ့အက်ိဳးစီးပြား ေမ့ထား၍မရပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္ကူးၿပီး ဇန္နဝါရီလ စတင္ခ်ည္းကပ္ဝင္လာတာနဲ႕ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ျပည္သူျပည္သားေတြ၊ လူငယ္ေတြ ရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈေတြကေတာ့ ကယားေဒး ပြဲဆိုတာပါဘဲ။ ကယားေဒး ေခၚ ကယားျပည္နယ္ေန႕ဟာ သမိုင္းကိုခ်ည္ၿပီး အစကေန ျပန္မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုပြဲေန႕ေရာက္တိုင္း တစ္ျပည္နယ္လုံးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ေဒသခံေတြ

Read more