လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ ေတာင္သူေတြကို ေျမယာဥပေဒ အျမန္ခ်ျပေပးပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတာင္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ မေကာက္ခံဘဲ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားေတြ အပစ္ေပးအေရးယူမခံရေလးေအာင္ ခ်ျပအသိေပးတာေတြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာေတြ အစိုးရေတြက အလွ်င္အျမန္လုပ္သင့္ေနပါၿပီ။

Read more

ပြဲခြင့္ျပဳမိန္႔ ၾကန္႔ၾကာမႈ ေျဖရွင္းပါ

လက္ရွိ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ၁၅ရက္ႀကိဳ တင္ကာ စာတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ NGO၊ INGOႏွင့္

Read more

တစ္ႏွစ္စာ ဝမ္းေရးေျဖာင့္ျဖဴးရန္ ကူညီပါ

စက္တင္ဘာလ ၁  ရက္ေန႔ထုုတ္ ကႏၲာရဝတီတိုုင္း(မ္)သတင္းဂ်ာနယ္ပါ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ မ်ားမၾကာခင္ကာလတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုုး သီးႏွံမ်ားထြက္ရိွလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္အား၊ ေငြအားျဖင့္ ရင္းႏွီးထားသည့္ ၎တိုု႔၏ ေခ်ြးနည္းစာကိုု ဖ်က္ဆီးရန္ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ အရာမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ မူမမွန္ေသာ ရာသီဥတုကိုု

Read more

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္က ေပးေသာ သင္ခန္းစာ

ကႏၱာရဝတီတိုုင္း(မ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္ကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမုန္းပြားမႈ၊ ေသြးကြဲမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္းသာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကုိ ဂယက္ရိုက္ခတ္ေစသည္။ ကယားျပည္နယ္္အတြင္းတြင္ ေၾကးရုပ္ထားရွိရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို လူငယ္တုိ႔က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျငင္းခုန္မႈမ်ား၊

Read more

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ထားရိွမည့္ကိစၥ လူထုအသံနားေထာင္ပါ

အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ ေၾကးရုပ္ထားရိွေသာ အေလ့အထသည္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္သို႔ ကူးစက္လာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ာေဂႏၶာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ထားရိွရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ကမကထလုပ္ခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အလြယ္တကူထားရိွလို႔ရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္သည္ ကယားျပည္နယ္၌မူ လူထုအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ျဖစ္၍

Read more

ေဒသအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္မည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဖၚေဆာင္ပါ

ကယားျပည္နယ္မွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဖၚထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖိုရမ္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပသည္။ အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ ရင္​းႏွီးျမွဳပ္​ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဝေဝဆာဆာ ေဖၚထုတ္ျပသခဲ့သည္။ ဖိုရမ္မွတဆင့္

Read more

လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္ထိန္းၿပီး ေရွ႕တိုးပါ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္  ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)တို႔၏ ပထမအႀကိမ္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂ ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္း ၂

Read more

ေတာင္သူမ်ား၏ အေျခခံလူမႈဘဝတိုးတက္ေရးအခြင့္အလမ္းကို ျမွင့္တင္ပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)အယ္ဒီတာ ===== ျပည္နယ္အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား အမ်ားစုသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳလုပ္လွ်က္ ရိွသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကရာ၌ ေစ်းအတန္အတင့္ရရွိေနေသာ္လည္း၊ အျခား ကုန္းျမင့္ေဒသဘက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါး၏ ေစ်းကြက္သည္

Read more

ဂ်ဲန္ဒါနဲ႔ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ

ဂ်ဲန္ဒါ(Gender) ဆိုတဲ့ အသံုးအနႈန္းဟာ ျမန္မာနုိင္ငံက လူမႈအသိုင္းအဝန္းေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဲန္ဒါဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိၾကပါဘူး။ ဂ်ဲန္ဒါဆိုတာ က်ား၊မဆိုင္ရာ လူမႈ ပံုစံသြင္းျခင္းပဲလုိ႔ ဂ်ဲန္ဒါေလ့လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြက

Read more

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေရွ႕ဆက္ပါ

ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္) ျပည္သူလူထုအမ်ုားစု ယုံၾကည္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ စိတ္ေအးရၿပီလဲလို႔ေမးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ရွားေနတဲ့ အစိုးရေကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုယ္တိုင္ ေ၀၀ါးေနဆဲပါ။ ဦးေဆာင္လုပ္ရွားေနတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္က ရွဳပ္ေထြးေနတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ရပ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲအနုိင္ရသြားတဲ့

Read more