KNPP အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အေမွာင္ခ်ထားလို႔ မရတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ သာမန္စစ္ပြဲေတြကေန အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ ရာပ႗ိပကၡ အဆင့္အထိတက္လွမ္းသြားႏိုင္ပါတယ္” လို႕ ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႕ႏွင့္ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထား လိုက္ပါတယ္။ 

ေမး။ ။ လက္ရွိအစိုးရမွေဖာ္ေဆာင္ေနေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ အျမင္သေဘာထားေလးေျပာျပေပးပါ။ 
ေျဖ။ ။ လက္ရွိအစိုးရေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရသက္တမ္းမွာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး တႏိုင္ငံလံုးသေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆိုသည့္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အေပၚ အေျခခံတယ္၊ သည္စာခ်ဳပ္ရဲ့အဓိကအႏွစ္သာရဟာ –
၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေနဆဲကာလမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဟာ လက္နက္စြန္႔စရာမလိုဘူး၊
၂) အစိုးရနဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားဟာ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးခြင့္ရွိတယ္၊
၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ကေန ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္။
ဆိုတဲ့ (၃) ခ်က္ျဖစ္တယ္ – ဒီေတာ့ လက္ရွိအစိုးရေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုရင္ ပထမဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ သည္ေပတံ (၃) ရပ္နဲ႔တိုင္းတာရမွာျဖစ္တယ္ –
၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေနဆဲကာလမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဟာ လက္နက္စြန္႔စရာမလိုဘူးဆိုရင္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ့ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ဘာ ေၾကာင့္ဖမ္းခံထိေနသလဲ၊ အခ်ဳိ႔အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဘာေၾကာင့္တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ေနရလဲ သည္ကိစၥေတြကို အစိုးရက ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္ဘူး။
၂) အစိုးရနဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားဟာ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ့ အသက္ဘဲ တဘက္နဲ႔တဘက္ဟာ ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲေပၚ မေရာက္ခင္ ရန္သူ မ်ားအျဖစ္ကာလၾကာရွည္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္တယ္၊ တဘက္နဲ႔တဘက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိဖို႔လိုတယ္၊ သည္လိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ရဖို႔ဆိုရင္ တဘက္နဲ႔တဘက္အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိဖို႔လိုတယ္။
ကမၻာေပၚက ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုၾကည့္ရင္ တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ ရပ္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာပါ၀င္တယ္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈကို ဦးေဆာင္သူေတြရဲ႕ အစီအစဥ္မွာ စနစ္တက်ပါ၀င္ တယ္၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈဆိုတာ အလ်ားလိုက္ေဆာင္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔သြားရမယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားရဲ႕ အလ်ားလိုက္ေဆာင္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ ခ်ဥ္း ကပ္ေနစဥ္မွာ စစ္တပ္က ေဒါင္လိုက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ပါေနတယ္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာရဖို႔ အတိတ္က စစ္တပ္နဲ႔ ဘယ္လို ဘဲအေပးအယူလုပ္ခဲ့ပါေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ထိပ္က အာဏာယူထားတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ပါ၀င္မႈကို အလ်ားလိုက္ေဆာင္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ပါ၀င္ေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာသင့္တယ္။ သည္အတိုင္း သြားေနရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ေနာင္ႏွစ္တစ္ရာလည္း ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။
၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ကေန ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုတည္ေဆာက္မယ္။
ဒီလိုဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားခြင့္ရွိရမယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မေျပာနဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးတာေတာင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုလို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးတာျဖစ္တယ္။ 
သည္ေတာ့ သည္ေန႔သည္အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဟာ မိမိလုပ္လိုတဲ့ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာအလုပ္ေတြကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ခြင့္ရွိၿပီလား၊ NCA မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ မေျပာနဲ႔ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႔ေတြ ေတာင္လုပ္လို႔မရဘူး၊ ပိုဆိုးတာက သည္လုိတားဆီးမႈေတြကိုလုပ္ေနတာစစ္တပ္ျဖစ္ေနတာဘဲ အမွန္တကယ္ ဆိုရင္စစ္တပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဟာ သည္တိုင္းျပည္မွာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ အတူပူးေပါင္းေျဖရွင္းရမဲ့အင္အားစုေတြျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ တဖြဲ႔ကအေပၚစီးေနမယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္မေျပာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေတာင္သြားလို႔မရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားေရွ႔တန္းတင္ ကာကြယ္ေန မယ္ဆိုရင္၊ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မသြား နိုင္ဘူးဆိုရင္သည္တိုင္းျပည္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာအာမခံခ်က္မရွိဘူး။

ေမး။ ။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အစိုးရက ဘယ္ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္နဲ႔ဦးေဆာင္ေနသလဲ။

ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကိစၥက တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မွာ ပါၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးၿပီး ႏွစ္ပါတ္အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းေခၚ၊ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကိုဖြဲ႕စည္း၊ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ေရးဆြဲဆိုတဲ့ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း အေမြကို ဆက္ခံၿပီးသည္အစိုးရက လုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ (UPDJC) ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ေရးဆြဲေရးအစည္းအေ၀းႏွစ္ႀကိမ္ေခၚၿပီး တက္သုတ္ရိုက္ေရးဆြဲၿပီး ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲေရးအစည္းအေ၀းေတြမွာ NCA မထိုးရေသးတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြကို ဖိတ္ေခၚ ခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ တကယ့္ကိုေက်ေက်လည္လည္ေဆြးေႏြးခြင့္ရတဲ့အေနအထားမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ဟာ သည္တိုင္းျပည္ရဲ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္လမ္း ညႊန္ သေဘာျဖစ္တာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို မစတင္ခင္မွာ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကို ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူေတြၾကားမွာ ေက်ေက် လည္လည္ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ေနရမွာပါ၊ ေရးဆြဲလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ဟာလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြကို အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ပံုေဖာ္ႏိုင္တဲ့ မူေဘာင္မ်ဳိးျဖစ္ရမွာပါ။ အခုေရးဆြဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ဟာ တိုင္းျပည္အတြင္း က ျပည္နယ္ေတြအရေရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအရေရာ လႊမ္းၿခံဳကိုယ္စားျပဳတဲ့ မူေဘာင္လို႔ေျပာလို႔မရပါ ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မခိုင္မာတဲ့အတြက္ ရလာဒ္ကလည္း အားရေက်နပ္ေလာက္စရာမျဖစ္လာဘူးဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႔ဆက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံေတြ မစတင္ခင္မွာ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကို ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားနဲ႔ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔လိုပါ တယ္။

ေမး။ ။ ပထမနဲ႕ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ (၂) ခုၾကားက သိသာထင္ရွားတဲ့ကြာဟမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနကို ေျပာပါဆိုေတာ့ –

ေျဖ။ ။ ပထမပင္လံုညီလာခံက ဘာေဆြးေႏြးခ်က္မွ မရွိပါဘူး၊ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးက စာတမ္းေတြတင္တယ္၊ ဖတ္တယ္၊ ၾကားနာတယ္ သည့္ထက္မပိုပါဘူး၊ ကိုယ္တိုင္တက္ခဲ့တာပါ။
ဒုတိယပင္လံုညီလာခံၾကေတာ့ ကုိယ္တိုင္မတက္ပါဘူး ၾကားသိရတဲ့အေျခအေနေတြအေပၚ သံုးသပ္ ရရင္ေတာ့ ညီလာခံ ၂ ခုၾကားက ကရင္ျပည္နယ္၊ တနလၤာရီတိုင္းနဲ႔ ေနျပည္ေတာင္ေကာင္စီနယ္ေျမက ကြက္ၾကားမိုး အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကေနတင္ျပတဲ့စာတမ္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္မွာ ျပည္နယ္ အစိုးရက က်င္းပတဲ့ ေဒသအလိုက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက တင္ျပတဲ့စာတမ္းေတြ သည္အေပၚမွာအေျခခံ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း-(၁)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကိုေတြ႕ ရပါတယ္။
ေျပာရမယ္ဆိုေတာ့ ပထမညီလာခံကိုေတာ့ အင္အားစုေတာ္ေတာ္စံုစံုညီညီတက္ေရာက္ေပမဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြမရွိခဲ့ဘူး၊ ဒုတိယညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမႈရွိေပမဲ့လူမစံုဘူး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္ အပိုင္းေတြကို ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ဖို႔အဆင့္ရွိတဲ့ ညီလာခံမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး အဓိကကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္စားျ႔ပဳတဲ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမစံုတာရယ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ တိုင္းျပည္ရဲ့ေဒသ အခ်ဳိ႔မွာသာ ကြက္ၿပီးက်င္းပခဲ့လို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ UPDJC က အဆိုျပဳတင္သြင္းလာေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း-(၁)ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ။

ေျဖ။ ။ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း-(၁)ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္တဲ့အခါမွာ တိုင္းျပည္ ရဲ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အေျခခံမူေတြကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ အခ်က္မ်ားလို႔ေယဘူယ် ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့အတြက္ သည္အေပၚမွာ မွတ္ခ်က္မျပဳလိုေသာ္လည္းဘဲ သည္လိုျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူစာခ်ဳပ္အဆင့္အထိရရွိတယ္ဆိုၿပီးထုတ္ေဖာ္တင္ျပလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚကို ပိုေျပာခ်င္ပါတယ္။
သည္အခ်က္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဆင့္မွာ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ့ခိုင္မာေသာ သေဘာဆႏၵမ်ားပါရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ သည္လို အဆင့္ကို ရရွိဖို႔ဆိုရင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တင္သြင္းလာေစာ စာတမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္မဲ့အစား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တိုင္းအလိုက္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ့ အမ်ဳိးသားသေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္ကို ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ သည္အမ်ဳိးသားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေက်ေက်လည္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္တာက ပိုလက္ ေတြ႔က်မယ္ထင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို UNFC မတက္ျခင္းအေပၚ အျမင္။

ေျဖ။ ။ UNFC ဆံုးျဖတ္တာ လက္ေတြ႔က်ပါတယ္၊ တစ္အခ်က္က သည္ျပည္ေထာင္စုညီလာခံဟာ ေက်လည္ တဲ့ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေအာက္မွာ က်င္းပတာမဟုတ္ဘူး၊ အထူးဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္ဖိတ္ၾကားသည့္တိုင္ ေဆြးေႏြး ႏိုင္တဲ့အခြင့္အာဏာမရွိဘူးဆိုင္ရင္ တက္ၿပီးဘာလုပ္မွာလည္းလို႔ေမးစရာရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ UNFC အဖြဲ႕၀င္တခ်ဳိ႔ခြဲထြက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔နဲ႔ေပါင္းျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သလဲ။

ေျဖ။ ။ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္ –
ပထမတခ်က္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းျခင္း နဲ႔ အတူ တပ္မေတာ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အထက္စီးကေနၿပီးခ်ဥ္းကပ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ဟာ လမ္းေၾကာင္းပိတ္သြားခ်င္း၊ သို႔မဟုတ္ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားႏိုင္တဲ့အေျခအေနအထိဦးတည္ႏိုင္ ပါတယ္။
ဒုတိယတစ္ခ်က္က ယခင္က သီးျခားေနေလ့ရွိတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအင္အားႀကီးအုပ္စုေတြျဖစ္တဲ့ ၀နဲ႔ မိုင္း လားက သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္လာျခင္းျဖင့္ လက္ရွိေရွ႔မတိုးႏိုင္ျဖစ္ေနတဲ့ အစိုးရရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ပိုၿပီးေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
တတိယတစ္ခ်က္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရဲ့ အစြန္းတစ္ဘက္ကို တြန္းပို႔လိုက္တာမ်ဳိးျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့အတြက္ စစ္ေရးပစ္ မွတ္ေတြဟာ ေရွ႔တန္းစစ္ေျမျပင္မွာသာမကေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႔ေပၚနဲ႔ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားအထိပါေရာက္ရွိလာ ႏိုင္တဲ့အျပင္ အၿပိဳင္လက္နက္တပ္ဆင္မႈမ်ားနဲ႔ အင္အားစုေဆာင္းျခင္းတို႔ကေန ရပ္ဆိုင္းလို႔မရတဲ့စစ္ပြဲမ်ားက တစ္ေၾကာ့ျပန္လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡေတြဆီကိုဦးတည္သြားႏိုင္ပါတယ္။
စတုတၴအခ်က္ကေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းပ႗ိပကၡေတြဟာ အိမ္နီးျခင္းအင္အားႀကီးႏိုင္ငံရဲ့ နယ္နမိတ္နဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ယူဆၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို တတိယအုပ္စုရဲ့ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ မႈေတြႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္တဲ့အေနအထားရွိပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးနဲ႔ အဆိုးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ သည္စစ္ပြဲေတြကို မရပ္ႏိုင္ဘူး၊ တပ္မေတာ္ကလည္း လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို တိုုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္လာမယ္ဆိုရင္ သည္ေန႔ေခတ္ လို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအေမွာင္ခ်ထားလို႔မရတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ သာမန္စစ္ပြဲေတြကေန အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ ရာပ႗ိပကၡ အဆင့္အထိတက္လွမ္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ လူထုအေနနဲ႔ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လိုပါ၀င္သင့္သလဲ။

ေျဖ။ ။ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္ပါ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ပါ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို ဘယ္သူေတြက ခ်ဳိးေဖာက္ေနသလဲ ဆိုတာေဖာ္ထုတ္ပါ တပ္မေတာ္ဘဲ မွားမွား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြဘဲ မွားမွား မွားတဲ့သူကိုရဲရဲ၀င့္၀င့္ေထာက္ျပပါ လူထုက ပါ၀င္တဲ့ေနရာမွာ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းၿပီး အင္နဲ႔အားနဲ႔ပါ၀င္ပါ သည္ေန႔မွာ လူထုဆီမွာအာဏာရွိတဲ့ေခတ္ေရာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) သို႔ ကရင္နီျပည္ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္သူေတြက ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္သင့္သလဲ။

ေျဖ။ ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္အရေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အုပ္စုထဲမွာ အစိုးရ ဘက္က (၃) အုပ္စုကိုဖယ္ထုတ္ရင္ သည္ဘက္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ က်န္ ပါတယ္။
ကရင္နီမွာက ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီက လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အတြက္ မပါႏိုင္ေသး ေပမဲ့ ၂၀၁၅ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ေနရာအႏိုင္ရရွိတဲ့ ေဒသခံပါတီ (အခုေတာ့ ႏွစ္ပါတီေပါင္းၿပီး) ရွိလာတဲ့အတြက္ သူ႔အတြက္ ေဆြးေႏြးေရးခံု တစ္ခံုစာေတာ့ရွိပါတယ္။ 
သည့္အျပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားေနတဲ့ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္အရ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ေတာ့ ထိုင္ခံုေတြရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သည္ေဆြးေႏြးပြဲကို သြားႏိုင္တဲ့သူေတြက ေဆြးေႏြးမဲ့ က႑ႀကီး (၅) ရပ္နဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ လူထုရဲ့ဆႏၵသေဘာထားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္လိုအပ္ေနတဲ့ သည္ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ က႑ႀကီး (၅) ရပ္နဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆႏၵ သေဘာထားကို ရယူစုစည္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပင္ဆင္မႈမ်ဳိးကို ျပည္နယ္ထဲမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ေမး။ ။ လက္ရွိအစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူကို ဆုပ္ကိုင္ထားေပမဲ့ အားလံုးမပါႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။
အေျဖက ရွင္းရွင္းေလးပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူကို အစိုးရကဘဲ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္က မဆုပ္ကိုင္လို႔ပါ။

ေျဖ။ ။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါဆံုးအခန္းက႑တြင္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း။
လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေရးပါဆံုးအခန္းက႑တြင္ေဆာင္ရြက္ေနတာ လူအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားရဲ့ထိပ္ဆံုးကေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 
အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ NRPC, PC, DPN (UNFC) နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အုပ္စုလို႔ေယဘူယ်ေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံု) နဲ႔ပါတ္သက္လို႕ ေကာ-

ေျဖ။ ။ အခ်ိန္ယူၿပီးျပင္ဆင္ပါ၊ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ခြင့္နဲ႔ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္တဲ့အခြင့္ ကိုေဆာင္က်ဥ္းေပးပါ။ ညီလာခံမတိုင္မွီ ႏွစ္ဘက္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ပါ။ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အလ်ားလိုက္ပါ၀င္ပါေစ၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ က်င္းပပါ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အားလံုးေၾကလည္မွခ်မွတ္ပါ။

ေမး။ ။ အထူးျဖည့္စြက္ခ်က္ပါေတြေျပာခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါတနာျဖစ္တဲ့တပ္မေတာ္က မိမိနဲ႔အတူ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး မူ (၆) ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
သည္မူေတြထဲမွာ ျပည္သူလူထု၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေအာင္ အခြန္အေကာက္မေကာက္ရတို႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို အျမတ္မထုတ္ရလို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ 
သည္လိုျပဳမူေနျခင္းဟာ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမတ္ထုတ္ေနသလိုျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ပဏာမအဆင့္လက္မွတ္မထိုးခင္ကေတာ့ ျပန္လာရင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္စာ အစိုးရကတာ၀န္ယူမယ္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ ဘယ္မွာ လဲလို႔ေမးခ်င္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္ၾကေတာ့ လူထုအခြန္အခမ်ားနဲ႔ လစာရိကၡာခံစားသည္သာမက စစ္တိုက္ဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္ ျပည္သူလူထုရံပံုေငြေတြ ကိုလႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္တင္ေတာင္းၿပီး တိုက္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့စီးပြား ေရးကိုလည္း တပ္မေတာ္က ဦးပိုင္ဆိုတဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီး ထူေထာင္ၿပီး အခုခ်ိန္အထိလက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ 
တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လူထုပိုင္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္ထားတာ အခုအထိျပန္စြန္႔လြတ္တာက မစို႔မပို႔ပမာဏသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္းတပ္မေတာ္က ျပန္စြန္႔လြတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
သည္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သြားလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သည္မူ (၆) ခ်က္ကိုလည္း ျပန္သံုး သပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 
 
 

Comments

comments