NCA လက္မွတ္ထုိးပါက တုိက္ပဲြမ်ားေလ်ာ့က်သြားေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးႏိုုင္မည္ဟုု JMC ေျပာ

ထ်ိဳးျမာ

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးပါက တုိက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရေကာ္မတီ JMC အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

“JMCအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ လက္မွတ္ထုိးလုိ႔ရွိရင္ တုိက္ပြဲေတြက ေလ်ာ့က်မွာေတာ့ က်ိန္းေသတယ္။ အဲဒီဟာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ JMC လုပ္ႏုိင္တယ္ လုပ္လည္းလုပ္ခဲ့ျပီးျပီဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ JMC ဘက္ကေတာ့ တုိက္ပြဲေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ ေတာ့လုပ္ႏုိင္တယ္။ အဲတာေတာ့က်ေနာ္တုိ႔ ေတာ္ေတာ္ ခုိင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္”ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိအဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထားျပီးျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ထိုးၿပီးခ်ိန္တြင္ တိုုင္းရင္းသားေဒသတခ်ိဳ႕ေတြ တုိက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားမွဳနွဳန္း မွာ NCA လက္မွတ္မထုိးခင္ထက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တုိက္ပြဲအေရအတြက္ ၁၂ ဆခန္႔ ေလ်ာ့က် သြားေၾကာင္း ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U နွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-Sကုိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

JMC ၏ တာ၀န္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားထဲတြင္ အေနနွင့္ NCA စာခ်ုုပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ တပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာကိစမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္ဘက္က ထိမ္းသိမ္းလိုုက္နာသည္ ပ်က္ကြက္သည္တိုု႔ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လည္းပါ ၀င္သည္။

ထိုု႔ျပင္ စည္းကမ္းလိုုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္ပါက ဘက္လိုုက္မႈ ကင္းကင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းသြာ ကူညီအေျဖရွာေပးရန္လည္းပါ၀င္သည္။

NCA လက္မွတ္မေရးထိုုးထားရေသးသည့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔ ၁၁ ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ကမူ လြတ္လပ္မႈ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႕ တရားမွ်တမႈတုိ႕ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိက ေရစီေရး အမ်ိဳးသားေရး တန္းတူညီေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိ ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံကို တည္ေဆာက္သြားရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိေတာင္းဆုိထားျပီး အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဘက္ညွိႏုိင္းေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ NCA ကို လက္မွတ္ထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ထားသည္။

လာမည့္ မတ္လ (၁) ရက္ေနတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံၾကမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NCA မထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိုု လက္မွတ္ထိုုးရန္ တိုုက္တြန္းခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတစ္ဖြဲ႔ခ်င္းသည္ အေျခခံယူဆခ်က္မ်ား မတူၾကေသာ ေၾကာင့္ NCA ကိုအျမန္လက္မွတ္ေရးရန္တုိက္တြန္းသည္ထက္ NCA နွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဘက္နွင့္ တစ္ဘက္နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ခိုင္မာေသာ အေပးအယူရရိွၿပီး ေနာက္ျပန္မလွည့္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ NCA ထိုးသင့္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ (မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ) ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက အၾကံျပဳသည္။

Comments

comments