ကန္ခုႏွစ္ဆင့္ေရကန္ပတ္လည္တြင္ စိုက္ထားသည့္ အပင္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရ

မူအက္စတာ ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ တနီးလာလဲေက်းရြာ၊ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္  တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္းမွ ေတာေခါင္း ဦးပါတလိုက ေျပာသည္။ “ႏြားေတြ တက္နင္းကုန္တယ္ က်ေနာ္တို႔ ကန္႔ကြက္လည္း မရဘူးေကာ၊

Read more