ေငြေတာင္ျပည္က ေပးခဲ့တဲ့ ေပါင္းစည္းျခင္းအေမြ

ထ်ိဴးျမာ   ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေတြျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ကရင္နီလူမ်ိဳးေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ့ မိရိုးဖလာ ရိုးရာဖားစည္ကို အထြဋ္အျမတ္ထားၾကပါတယ္။ တခ်ိန္က ကယား(ကရင္နီ)ျပည္ငယ္ေလးထဲမွာ ဖားစည္ေတြေျမာက္မ်ားစြာရွိခဲ့ေပမဲ့ ေခတ္တေကြ႔ရဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေန အၾကပ္အတည္းနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ရဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ ဖားစည္ေတြတျဖည္းျဖည္း

Read more

ဓာတ္ခြဲခန္းမရွိျခင္းေၾကာင့္္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန အခက္အခဲျဖစ္

ထ ်ိဳ း ျမာ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ဓာတ္ခြဲခန္းမရွိေသာေၾကာင့္ မစားသင့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ဟု စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴ း ဦးခမ္လ ် န္စြမ္းက ေျပာသည္။

Read more