The Team Myanmar ဇာတ္ကား ျပည္နယ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္လိုက္လံျပသ

ရွားျမာ  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားသည့္ The Team Myanmar ဇာတ္ကားကို ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း မတူကြဲျပားမႈ၊ ကေလးအခြင့္အေရး၊လူ႕အခြင့္အေရး၊ ပံုေသသတ္မွတ္သည့္ အယူသည္းမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပသမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ကိုေဒ၀ါကဆိုသည္။ “ဗီဒီယိုျပေပးၿပီးေတာ

Read more