ဒေါ်ညားမာ (ခ) နော်လားစေးဖော

အမည် – ဒေါ်ညားမာ (ခ) နော်လားစေးဖော
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၀၁၃၀၆
အသက် – ၇၀ နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်း
အလုပ်အကိုင် – ပညာရေး(ငြိမ်း)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဒေါ်သန်းနွဲ့

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဒေါ်သန်းနွဲ့နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၄၉၈၅အသက် – ၆၈ နှစ်ပညာအရည်အချင်း – B.A , B.Edအလုပ်အကိုင် – ထက်/အုပ်(ငြိမ်း)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments