ဒေါ်နော်ချစ်မေ

အမည် – ဒေါ်နော်ချစ်မေ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ရတန(နိုင်)၀၀၀၂၈၄
အသက် – ၅၄နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – တရားရုံးစာရေး(ငြိမ်း)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ရှားတောမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးစပယ်ရီးနို

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးစပယ်ရီးနိုနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၁၆၅၂၁အသက် – ၆၁ နှစ်ပညာအရည်အချင်း -B.Sc , B.Edအလုပ်အကိုင် – မြို့နယ်ပညာရေးမှူး(ငြိမ်း)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments