ဒေါ်သန်းနွဲ့

အမည် – ဒေါ်သန်းနွဲ့
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၄၉၈၅
အသက် – ၆၈ နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – B.A , B.Ed
အလုပ်အကိုင် – ထက်/အုပ်(ငြိမ်း)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးစောခူးဝါး

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးစောခူးဝါးနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၅၁၁၂အသက် – ၅၂ နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – လဝက ဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments