လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ညီအမၿမိဳ႕ေတာ္ (Sister City) အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး

ေမာ္ဦးျမာ၊ စိုင္းလင္းလင္းဦး

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏိုင္ငံ ညီအမၿမိဳ႕ေတာ္(Sister City)တည္ေထာင္ျခင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ၾကသည္။

နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ မူေဘာင္အတြင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကိုက္ညီမႈရွိပါက က႑အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရရိွႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္ႏွင့့္ အျပန္အလွန္ သြားလာလည္ပတ္ခြင့္ရရွိေစမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္္လ္ေဖာင္းရိွဳက ေျပာသည္။

“က်ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကေတာ့ အဓိကကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္ က်ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေျမယာျပသနာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို က်ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး လုပ္ရဦးမွာပါ ဒီအတိုင္းအတာမွာ က်ေတ္ာတို႔ MOU ထိုးၿပီးၿပီျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ က်ေတာ္တုိ႔ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္မႈေတြ လုပ္မယ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တ့ဲ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ က်ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားမယ္ ၿပီးရင္ က်ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ေတြ အာမခံခ်က္ရွိတ့ဲ ေစ်းကြက္ေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ က်ေတာ္တို႔ ဝိုင္းၿပီး ႀကိဳးစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီး သြားက႑ ပိုမုိျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈက႑ပုိ မို တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထုိင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က လာေရာက္ခဲ့ကာ ထုိင္း-ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က႑ ၁၆ ခုတြင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား ေရးထုိးထားသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းက ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို မယ္စဲ့ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား သြားလာလည္ပတ္ခြင့္ႏွင့္ ညအိပ္ခြင့္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ အျခားေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကို ခံစားခြင့္ ရရိွေစမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ညီအမ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအသစ္ကို ဇန္န၀ါရီ ဒုတိယပတ္က ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ညီအမၿမိဳ႕အျဖစ္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးရန္လည္း ျပည္ေထာင္စု စီးပြားေရးရာေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ယခု မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ (Sister City)တည္ေထာင္ျခင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံေရးထိုးထားေသာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအသစ္အရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊ ခရီးစဥ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခရီးစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း နည္းပညာႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ကူညီေပးျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သတင္းအခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာနမ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ ကူညီေပးျခင္းမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔အၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၉၈ ဇူလိုင္က ပထမအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၿပီး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြမႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ခရီးသည္မ်ား ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သြားလာမႈ လြယ္ကူေစေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“အဓိကကေတာ့ က်ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းခ်င္း ကုန္သည္အခ်င္းခ်င္းကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာနဲ႔ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ဖလွယ္ႏိုင္တ့ဲအဆင့္ ဘယ္ဌာနကိုမွ အေၾကာင္းစရာ မလိုပဲနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္တ့ဲ စနစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္သြားပါမယ္”ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္ဝန္ Mr. Suebsak Eaimvijarn က လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသြားမယ္။ ၿပီးေတာ့ international ေရာင္းဝယ္မႈ စတိုင္နဲ႔ပဲ သြားပါမယ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ Governer နဲ႔ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အားလံုးကို သူတို႔ဘက္ကေနၿပီးေတာ ႀကိဳဆိုပါတယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿပီးေတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံၿပီးေတာ အားလံုးကိုလည္း ကူညီသြားပါမယ္။”ဟု မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္ဝန္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Comments

comments

Next Post

ေျပာင္းေစ်း ပ်က္ေနသည့္ကိစၥအတြက္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠဌေျပာ

Fri Mar 17 , 2017
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%bc%e1%80%b3%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9f%e1%80%ac%e1%80%84/"></div>ထ်ိဳးျမာ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေျပာင္းေစ်းပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။ မတ္လ(၉)ရက္ေန႕ ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရုံး၌ ျပည္နယ္လူထုနွင့္ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ လိြဳင္လင္ေလးေက်းရြာမွ ဦးထြန္းနိုင္က လက္ရိွတြင္ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္တြင္ ေစ်းႀကီးၿပီး ထြက္လာသည့္ဆန္စပါး၊ သီးနွံမွာ ေစ်းမရိွပါေသာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ တတ္နိုင္သမွ် ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သီးနွံေစ်းမရိွပါက အစိုးရအေနနွင့္ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ လို္က္ဝယ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ “က်ေနာ္တို႔ အစိုးရကာလတုန္းက အဲ့လိုမ်ိဳးဆိုရင္ ေပါက္ေစ်းနဲ႔ လိုက္ၿပီးေတာ့ဝယ္ေပးပါတယ္။ တစ္ကယ္ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္ ” ဟုဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။ လက္ရိွတြင္ မိမိအေနနွင့္ အာဏာရိွေသာအစိုးရလည္း […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%bc%e1%80%b3%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9f%e1%80%ac%e1%80%84/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->