ဦးကိုကိုဦး

အမည် – ဦးကိုကိုဦး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၂၈၃၀
အသက် – ၅၀နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – နဝမတန်း
အလုပ်အကိုင် – တောင်ယာ
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးနန်းဦး

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးနန်းဦးနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၁၂/လကန(နိုင်)၁၆၇၇၄၈အသက် – ၃၆နှစ်ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတု)အလုပ်အကိုင် – မန်နေဂျာ(kkk)ကုမ္ပဏီဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments