ဦးစောခူးဝါး

အမည် – ဦးစောခူးဝါး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၅၁၁၂
အသက် – ၅၂ နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – လဝက ဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးပြည့်ဖြိုးမောင်

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးပြည့်ဖြိုးမောင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/မစန(နိုင်)၀၀၃၂၃၇အသက် – ၃၅ နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၉ တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – တောင်ယာဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments