ဦးစောဘဲတခေး

အမည် – ဦးစောဘဲတခေး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၃၈၀၃၈
အသက် – ၆၀နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်း
အလုပ်အကိုင် – စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းဆိုင်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ရှားတောမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးတင်ဝင်းတင်

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးတင်ဝင်းတင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၀၆၄၂၃အသက် – ၆၄နှစ်ပညာအရည်အချင်း – B.Edအလုပ်အကိုင် – ထက်/အုပ်(ငြိမ်း)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments