spot_img

ဦးစောဘဲတခေး

Must read

spot_img

အမည် – ဦးစောဘဲတခေး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၃၈၀၃၈
အသက် – ၆၀နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်း
အလုပ်အကိုင် – စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းဆိုင်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ရှားတောမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article