ဦးစောလယ်မူဒို

အမည် – ဦးစောလယ်မူဒို
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၇/ကတန(နိုင်)၀၃၀၈၁၉
အသက် – ၅၅နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၆တန်း
အလုပ်အကိုင် – တောင်ယာ
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးအောင်စိုး

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးအောင်စိုးနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ရတန(နိုင်)၀၀၀၀၂၇အသက် – ၄၅နှစ်ပညာအရည်အချင်း – နည်းပညာ(ဒုတိယနှစ်)အလုပ်အကိုင် – ပြန်/ဆက်ဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ရှားတောမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments