ဦးဆာကပေါ်ရှီး

အမည် – ဦးဆာကပေါ်ရှီး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၀၃၂၂၁
အသက် – ၄၄နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီ)
အလုပ်အကိုင် – တောင်ယာ
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးဖရန်စစ္စကိုဖာတု

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးဖရန်စစ္စကိုဖာတုနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၀၀၆၆၅အသက် – ၄၂နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – တောင်ယာဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments