ဦးတင်ဝင်းတင်

အမည် – ဦးတင်ဝင်းတင်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၀၆၄၂၃
အသက် – ၆၄နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – B.Ed
အလုပ်အကိုင် – ထက်/အုပ်(ငြိမ်း)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးဖရေးဒို(ခ)ဦးမောင်ခုန်း

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးဖရေးဒို(ခ)ဦးမောင်ခုန်းနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၁၆၄၈၆အသက် – ၆၁နှစ်ပညာအရည်အချင်း – B.Sc , B.Edအလုပ်အကိုင် – ထက်/အုပ်(ငြိမ်း)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments