ဦးနန်းဦး

အမည် – ဦးနန်းဦး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၁၂/လကန(နိုင်)၁၆၇၇၄၈
အသက် – ၃၆နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတု)
အလုပ်အကိုင် – မန်နေဂျာ(kkk)ကုမ္ပဏီ
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဒေါ်နန်းနွတ်

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဒေါ်နန်းနွတ်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/မစန(နိုင်)၀၀၀၃၀၄အသက် – ၃၈နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၄တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – ဈေးရောင်းဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments