ဦးဖေအောင်

အမည် – ဦးဖေအောင်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၀၄၇၃
အသက် – ၅၅နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – တောင်သူ
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးမင်းလွင်ဦး

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးမင်းလွင်ဦးနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၅/အတန(နိုင်)၀၀၀၅၈၁အသက် – ၄၄နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)အလုပ်အကိုင် – ဈေးရောင်းဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments