ဦးဗျားနို့

အမည် – ဦးဗျားနို့
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၅၅၆၁၂
အသက် – ၃၁ နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ကွန်ပျူတာဘွဲ့၊ ဥပဒေဘွဲ့
အလုပ်အကိုင် – အထက်တန်းရှေ့နေ
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဒေါ်နော်ချစ်မေ

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဒေါ်နော်ချစ်မေနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ရတန(နိုင်)၀၀၀၂၈၄အသက် – ၅၄နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – တရားရုံးစာရေး(ငြိမ်း)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ရှားတောမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments