ဦးဘော်ရယ်

အမည် – ဦးဘော်ရယ်
အသက် – ၆၅နှစ်
လူမျိုး/ဘာသာ – ကယား၊ ဗုဒ္ဓ
ပညာအရည်အချင်း – စက်မှု အ.ထ.က
မိဘအမည် – ဦးတူရယ်၊ ဒေါ်ပိုးမြာ
နေရပ် – နောင်ယား(က)၊ လွိုင်ကော်
ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရွေးချယ်ခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

Comments

comments

Next Post

ဦးခင်မောင်ညို

Fri Oct 9 , 2020
အမည် – ဦးခင်မောင်ညိုအသက် – ၇၁နှစ်လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ၊ဗုဒ္ဓပညာအရည်အချင်း – အ.ထ.က အောင်မိဘအမည် – ဦးဖိုးညီ၊ ဒေါ်ဖွားသင်နေရပ် – ရှမ်းစုရပ်၊ လွိုင်ကော်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရွေးချယ်ခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂) Comments comments