ဦးလှမျိုးဆွေ

အမည် – ဦးလှမျိုးဆွေ
အသက် – ၅၃နှစ်
လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ
ပညာအရည်အချင်း – A.G.T.I(EP), B.A(History)
အလုပ်အကိုင် – ဝန်ကြီး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး
မိဘအမည် – ဦးထွန်းကြည်၊ ဒေါ်စိန်ကြည်
နေရပ် – မင်္ဂလာရပ်၊ လွိုင်ကော်
ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရွေးချယ်ခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဗမာတိုင်းရင်းသားမဲဆန္ဒနယ်

Comments

comments

Next Post

ဦးမောင်ရွှေ

Fri Oct 9 , 2020
အမည် – ဦးမောင်ရွှေအသက် – ၅၇နှစ်လူမျိုး/ဘာသာ – အင်းသား၊ ဗုဒ္ဓပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းမိဘအမည် – ဦးလွန်းဖေ၊ ဒေါ်နှစ်နေရပ် – ဒေါနိုးကူးရပ်၊ လွိုင်ကော်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရွေးချယ်ခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် Comments comments