ဦးဝင်းဦး

အမည် – ဦးဝင်းဦး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၀၃၁၈
အသက် – ၅၆နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပ)
အလုပ်အကိုင် – ကုန်သည်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးစောမူးဒီ

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးစောမူးဒီနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၆၈၇၄၈အသက် – ၆၀နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – ခဲလုပ်ငန်းရှင်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments