လာမယ့္ ၂၀၁၉ မတ္လက်ရင္ ေျမလြတ္ေျမလတ္ေျမရိုင္းဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ၆ လျပည့္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လက္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုု္င္ဖိုု႔ ပုံစံေတြရွိဖုုိ႔ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီထံ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႕လည္း ကယားျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္သန္းလြင္ က ေျပာပါတယ္။ https://www.youtube.com/watch?v=uGdSq1pUggk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZyH-NuKvAo_YA64EzqbjJKNE9KnCv7AXQ8d4zjntzGhUEPCTcQgdCo8Y

မူဂ်ာမီလိွဳင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာစာသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသ႐ွိ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္သိမ္းပိုက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဖယ္ဒရယ္တိ္ုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္သြားသည္။ ̏ ေျမမသိမ္းတဲ႔ေနရာဆိုတာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မရွိဘူးေလ တိုင္းရင္းသားအသီးသီးက လူထုေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္မွာေပါ့။ အစိုးရေတြ ပါတီေတြကိုလည္းဖိအားေပးမယ္ေပါ့ေနာ္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖမ္းဆီးတယ္ အေရးယူတယ္ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ တစ္ခုဘဲရွိတာ˝ ဟု ဖယ္ဒရယ္တိ္ုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ေဒၚမိုးသူဇာဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စာအမွတ္ ၁၂/မလရ-၁ (၃၇၀/၂၀၁၈) အရထုတ္ျပန္ေသာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသ႐ွိ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္သိမ္းပိုက္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၎အဖြဲ႕က ျပင္းထန္စြာ […]

မူဂ်ာမီလိွဳင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းမ်ား လံုးဝမရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စာအမွတ္ ၁၂/မလရ–၁ (၃၇၀/၂၀၁၈) အရထုတ္ျပန္ေသာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသ႐ွိ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္သိမ္းပိုက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း ဖယ္ဒရယ္တိ္ုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ̏ ေျမမသိမ္းတဲ႔ေနရာဆိုတာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မရွိဘူးေလ တိုင္းရင္းသားအသီးသီးက လူထုေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္မွာေပါ့။ အစိုးရေတြ ပါတီေတြကိုလည္းဖိအားေပးမယ္ေပါ့ေနာ္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖမ္းဆီးတယ္ အေရးယူတယ္ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ တစ္ခုဘဲရွိတာ˝ ဟု ေဒၚမိုးသူဇာဦးကေျပာသည္။ အစိုးရက ထုတ္ထားတဲ႕ဟာကို တိုင္းရင္းတစ္မ်ိဴ းတည္း […]

ခူးစိုးရယ္ဦး ကယားျပည္​နယ္​တြင္​ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ သိမ္းဆည္း ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၈ ​ေအာက္​တိုဘာ ၁ ရက္​​ေန႔တြင္​ က်င္​းပျပဳလုပ္​ခဲ့သည္​။ ကယားျပည္နယ္အတြင္း သစ္ေတာက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစေရးအတြက္ သစ္ေတာက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္တင္ျပရာတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား​ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္​ဟု သိရသည္​။ ဗဟုိသုိ႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ ယခင္လတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီးလယ္ယာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ႏိုင္သည့္ေျမႏွင့္ မစြန္႔လႊတ္နုိင္သည့္ ေျမမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ […]

ခူးစုိးရယ္ဦး ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ လင္ဖံုေလးေက်းရြာႏွင့္ စက္မႈ(၁)အၾကားတြင္ လြိဳင္ေကာ္စက္မႈဇုန္၂ (အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမ)တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ “စက္မႈဇုန္ ၂ ထူေထာင္ရန္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကို မရယူဘဲ၊ မညိွႏႈိုင္းဘဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္သြားမွာဘဲ”ဟု တိုင္းရင္းသားလူထု အေျချပဳ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ (EDPD) ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ေျမယာအသံုးခ်မႈအဖြဲ႔ဝင္ ဦးကိုးရယ္စုိးညြန္႔က ေျပာသည္။ လူထုသေဘာထားမပါရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ေတာင္သူမ်ားအား အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “စက္မႈ (၂)လို႔ သတ္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ဆႏၵသေဘာထားအရေကာ၊ ညိွနုိင္းေဆြးေႏြးမႈအရေကာ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥအရေကာ ေခၚယူညိွနိုင္းျခင္းမရွိဘူး သူတို႔က စာထဲမွာပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္က စီမံကိန္းေတြကို […]

လင္းသန္႔ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အတြင္းရိွ ရထားဘူတာတည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အသံုးမျပဳရေသးေသာ ေျမလပ္မ်ားကို ယေန႔အထိ မူရင္းေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္မေပးေသးပါဘူး။ ယင္းေျမအတြက္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ က်န္ရိွေနေသးသည့္ ေျမလြတ္မ်ားကို ျပန္စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ေရး မူရင္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက ဒီႏွစ္အတြင္း ျပန္ႀကိဳးစားေနသည္။ မူလပိုင္ရွင္နာမည္ေပါက္သူမ်ားပင္ ဆံုးပါးသြားၾကၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ သားသမီးလက္ထက္၌ ယင္းေျမယာအတြက္ နစ္နာေၾကးျပန္ေရး ႀကိဳးစားမႈက ယေန႔အထိ မၿပီးျပတ္ေသးေပ။ လိြဳင္ေကာ္ေဒသခံ ေတာင္သူ ၅ ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ အဆိုပါ လယ္ေျမ ဧက ၅၀ ေက်ာ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ရထားဘူတာတည္ေဆာက္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏုတ္မိန္႔ျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမကို သိမ္းယူရန္ မည္သူက အမိန္႔ေပးခ့ဲသလဲဆိုတာ မသိရေသးေသာ္လည္း […]