ကယားျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ကို ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည္

ထ်ိဳးျမာ ႏွစ္ရွည္ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း၏ က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္တစ္ရပ္ကို ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖိုရမ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္လိုသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမယ့္

Read more

စက္ရံုမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ဟု ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

လင္းသန္႔ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ၊ သစ္အေျခခံစက္ရုံမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပား အသုံးျပဳသည့္စက္ရုံမ်ား ကယားျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက ဦးစားေပးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဒါေတြ မလုပ္လို႔ ရိွရင္ ခုနကေျပာတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပးပါ

Read more

ေမာ္ခ်ီး LEVEL-6 သတၱဳက်င္း တူးေဖၚလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ KMPC တင္ျပထား

လင္းသန္႔ ကယားျပည္နယ္သတၳဳထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ(KMPC)မွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသည့္ ေမာ္ခ်ီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ အသစ္ေဖါက္လုပ္ေနသည့္ LEVEL (6)  သတၱဳက်င္းတူးေဖၚလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တင္ျပရမည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို KMPC က ကယားျပည္နယ္အစိုးထံသို႔ ဦးစြာတင္ျပထားသည္ဟု ကယားျပည္နယ္

Read more

အႀကီးစားစီမံကိန္းေဖၚေဆာင္ရာ၌ ေဒသခံလူထု၏ ဆႏၵကိုအေလးထားရန္ KSSUG တိုက္တြန္း

ထ်ိဳးျမာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ေသးခင္ လူထုမ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရွင္းလင္းေပးရန္၊ လူထုမ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံမွဳမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လူထုမ်ား၏ ဘဝကို ျမင့္တင္ေပးမည့္ ရင္းႏီွးျမပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Karenni State

Read more

ေဒသအတြက္အက်ိဳးမရိွႏိုင္ဟုဆိုကာဘိလပ္ေျမစီမံကိန္အား အၿပီးဖ်က္သိမ္းေပးရန္ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

လင္းသန္႔ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာ ပိုမိုမ်ားျပာလာႏိုင္သျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ တစ္ရက္ တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ညီညာစြမ္းအားလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီလိမိတက္၏ အစျပဳမႈကိုလည္း

Read more

ေမာ္ခ်ီးတြင္ Telenor တာ၀ါတုိင္ေထာင္ရန္ KNPP ႏွင့္ညွိႏိႈင္းမည္

စိုင္းလင္းလင္းဦး ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ တယ္လီေနာဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ စုိက္ထူႏိုင္ရန္ အတြက္ တယ္လီေနာဘက္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္လမ်ားက ေမာ္ခ်ီးေဒသ၌ KNPP ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရိွ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား လာေရာက္စိုက္ထူရန္အတြက္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း

Read more