ထ်ိဳးျမာ ႏွစ္ရွည္ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း၏ က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္တစ္ရပ္ကို ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖိုရမ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္လိုသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမယ့္ ပုဂၢိဳလ္လိုခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔လုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္မွာ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဖိုရမ္ကေန ၿပီးေတာ့ အေခ်ာထုတ္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကယားျပည္နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးခမ္လ်မ္စြမ္းက ေျပာသည္။ ဖိုရမ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဆုိင္ရာက႑၊ သတၱဳက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑ […]

လင္းသန္႔ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ၊ သစ္အေျခခံစက္ရုံမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပား အသုံးျပဳသည့္စက္ရုံမ်ား ကယားျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက ဦးစားေပးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဒါေတြ မလုပ္လို႔ ရိွရင္ ခုနကေျပာတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပးပါ ေပးပါ။ ၁၀ ေအာင္တဲ့သူေတြ တပံုႀကီး၊ ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕ရတဲ့သူ တပံုႀကီး၊ နည္းပညာသင္တန္း ဆင္းတဲ့သူေတြ တပံုႀကီး၊ ဘယ္မွာလဲ သူတို႔ အလုပ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္မွာ စက္ရံု အလုပ္ရံုမွ မရိွတာ။ ဒါေတြရဖို႔အတြက္ အမ်ားဆႏ        ၵနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမယ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ မရိွေအာင္လည္းလုပ္မယ္။”ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရွိဳက ေျပာသည္။ ကယားျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မတီ အမွတ္စဥ္(၂/၂ဝ၁၇) လုပ္ငန္းညိွႏွိဳင္းအစည္းအေဝးကို […]

လင္းသန္႔ ကယားျပည္နယ္သတၳဳထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ(KMPC)မွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသည့္ ေမာ္ခ်ီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ အသစ္ေဖါက္လုပ္ေနသည့္ LEVEL (6)  သတၱဳက်င္းတူးေဖၚလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တင္ျပရမည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို KMPC က ကယားျပည္နယ္အစိုးထံသို႔ ဦးစြာတင္ျပထားသည္ဟု ကယားျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။ “က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို သူတို႔ တင္ထားတယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာ က်င္းေဖါက္ၿပီး ခဲထုတ္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို။”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။ စိစစ္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္နယ္အစိုးရက ေလ့လာစံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲဟု သိရသည္။ အဆိုပါ သတၱဳတြင္းေဖါက္လုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရိွကာ ကနဦး စပ္သပ္တူးေဖၚမႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု […]

ထ်ိဳးျမာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ေသးခင္ လူထုမ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရွင္းလင္းေပးရန္၊ လူထုမ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံမွဳမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လူထုမ်ား၏ ဘဝကို ျမင့္တင္ေပးမည့္ ရင္းႏီွးျမပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Karenni State Situation Update Group (KSSUG)က တုိက္တြန္းႏိွဳးေဆာ္လိုက္သည္။ KSSUမွ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေဒသခံလူထုဘက္မွ မသိရိွရသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု KSSUG ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ေနာ္ေဖာဝါးက ေျပာသည္။ “ဒီစီမံကိန္းေတြက နုိင္ငံေတာ္ကေနအေကာင္းအထည္ေဖာ္တဲ့ဒီမံကိန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လူထုေတြကဘာမွမသိဘူး။ ဘာစမ္းသပ္သြားလို႔ ဘာလုပ္မွန္းမသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းအထည္ေဖာ္မယ္ေဟ့ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီအသိေပးတဲ့အခ်ိန္က်မွ […]

လင္းသန္႔ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာ ပိုမိုမ်ားျပာလာႏိုင္သျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ တစ္ရက္ တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ညီညာစြမ္းအားလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီလိမိတက္၏ အစျပဳမႈကိုလည္း ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာထားဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲအၿပီးတြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ ကယားေျမသက္ေသအဖြ႔ဲက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ ေနရာသည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ လြန္စြာနီးကပ္ေနပါသျဖင့္ လူထု၏ အနာဂတ္က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က ေဝဖန္သည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအစျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွခဲ့ျခင္းသည္လည္း လူထုအတြက္ ယံုၾကည္ႏိုင္စရာမရိွဟု ေထာက္ျပထားေသးသည္။ သို႔႔ေသာ္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ […]

စိုင္းလင္းလင္းဦး ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ တယ္လီေနာဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ စုိက္ထူႏိုင္ရန္ အတြက္ တယ္လီေနာဘက္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္လမ်ားက ေမာ္ခ်ီးေဒသ၌ KNPP ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရိွ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား လာေရာက္စိုက္ထူရန္အတြက္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း KNPP မွ ၎အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “အခြန္က မူေပၚလစီရိွတယ္ ေျပာတာေပါ့ေနာ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ေပးရမယ္။ သူတို႔ကိုေျပာေတာ့ သူတို႔က ေပးဖို႔ခက္တယ္ ရိွတယ္ေပါ့ေနာ့။” ဟု KNPP ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ(လြိဳင္ေကာ္) ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ခူေညးရယ္က ေျပာသည္။ ဆက္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ရိွေနေသာ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းတာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ တယ္လီေနာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမွ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေနရၿပီး […]