ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ ျမန္မာ့မီးရထားမွ လိြဳင္ေကာ္ဘူတာရံုမွ သိမ္းယူအသံုးျပဳထားသည့္ ေျမအတြက္ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္လိုက္သည္။ ယင္းေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ အခ်ိန္က ျပည္နယ္အစိုးရခန္းမ၌ အခမ္းအနားျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံုးမျပဳေသာေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ႏိုင္ေရး၊ အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္ပါကလည္း မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ေရး ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိမွ အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ လိြဳင္ေကာ္ဘူတာရံုဧရိယာသည္ ၄၄.၈၅၉ ဧကရွိသည့္အနက္ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာ ၄၃.၂၄ ဧက ပါဝင္သည္။ ေျမယာအား […]

စိုးရယ္ တပ္သိမ္းေျမ ျပန္လည္ရရွိရရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလိုမရွိေၾကာင္း လိြဳင္ေကာ္ေဒသခံ ၂၀၀ ေက်ာ္က ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသည္။ ေဒသကြပ္ကြဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္(လိြဳင္ေကာ္)မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက သိမ္းယူထားျခင္းအေပၚ ျပန္စြန္႔လႊတ္ရန္ မေထာခူရြာႏွင့္ ဇရပ္ျဖဴရြာသူ/သားတ႔ိုစုေပါင္း၍ လူအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ကာ ေတာင္းဆိုသည္။ ေလာပိတေက်းရြာအနီးတြင္ ၎တို႔၏ ေျမကို ဒကစက သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ စရဖ တပ္မွဴး(ၿငိမ္း) ဦးထြန္းေရႊ၏ နာမည္ျဖင့္ ေျမစာရင္း ပံုစံ ၇ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ ေတာင္သူမ်ားက မေက်နပ္ေပ။ အေစာပိုင္းကာလ၌ ယင္းေျမယာျပႆနာကို ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ […]

ထ်ိဳးျမာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူရန္ လ်ာထားေျမေပၚတြင္ တပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦး တစ္စုံတစ္ရာေဆာက္လုပ္္ထားျခင္းမရိွသျဖင့္ အျမန္ဆုံးျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ႏွင့္ NLD ျပည္သူ႕အစိုးရတို႔အား ေတာင္သူမ်ားက ေမတၱာပို႔သ ဆုေတာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ရိုးရာနတ္ထံ တိုင္တည္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဆုေတာင္းပြဲ အခမ္အနားကို မတ္လ၁၉ ရက္ေန႔၌ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေျမနီကုန္းေက်းရြာေျမာက္ဘက္ ေတာင္ယာကြင္းထဲတြင္္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လ်ာထားေျမမ်ားကို မူလေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးေစရန္အတြက္ ေမတၱာပိုု႔ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမနီကုန္းေက်းရြာမွ ဦးျမတ္စုိးက ေျပာသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဓမၼဆရာမွ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ရိုးရာဘာသာစကားျဖင့္္ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ ကယားရိုးရာ […]

ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ “ကၽြန္မ အဲဒီေျမေတာ့ မေပးႏိုင္ဘူး ေသရင္လည္းဒီေျမ ရွင္ရင္လည္း ဒီေျမပဲ” လို႔ဆိုသူက ႏွီးဦးထုပ္ေဆာက္လွ်က္ မ်က္ႏွာကို ေျမေအာက္ စိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ ေဒၚမဲမိုပါ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲနဲ႔အတူ ဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းက ေတာင္သူေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြဟာ မတရားသိမ္းဆည္းခံရတဲ့အျပင္ လယ္ယာေျမျပႆနာေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူတခ်ိဳ႕ဟာ တရားစြဲဆိုခံေနရပါတယ္။ အသက္ ၆၀ အရြယ္ရိွ ဦးထ်ိဳးရယ္နဲ႔ ေဒၚမဲမိုတို႔ မိသားစုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေတြကို အဓိကထုတ္ေပးတဲ့ စက္ရံုေတြ တည္ရိွရာ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေလာပိတအုပ္စု ေလာကထုေက်းရြာမွာ ေနထို္င္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တုန္းက ေလာပိတအမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚမဲမိုမိသားစု […]

ဒီေန႕ ေခတ္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က ဓါတ္တုေဆးဝါးေတြ၊ ေျမၾသဇာေတြ ၊ ပိုးသတ္ေဆးေတြေၾကာင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္ ပ်က္စီလာသည္ႏွင့္အမွ် စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြက က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုေတြလုပ္ေဆာင္ရမလဲ၊ ဘာေတြစိန္ေခၚမွုရွိေနၾကလဲဆိုတာ ဗြီဒီယိုမွာ ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါတယ္။ https://youtu.be/utHXl5VlVxI

ဖဲဘူး ေျမယာနဲ႔ သယံဇာတဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႔ ကယားျပည္နယ္က လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မူဝါဒမူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒအျပင္ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဥပေဒေတြက လက္ရွိျပည္နယ္က ေဒသခံေတြ အသံုးျပဳေနတဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိဘူးလို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ျပေနၾကတာပါ။ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနၾကတ့ဲ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ျမင့္တင္ေရးဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္မယ့္ ဥပေဒၾကမ္းေတြကိုလည္း သတင္းစာထဲ ထည့္ထားၿပီးသားျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုတာေတြကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပိုင္ခြင့္ကို သူတုိ႔က ခြင့္ျပဳထားတယ္ေပါ့။ အ့ဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အ့ဲဒီဥပေဒထဲမွ ျပင္ဆင္လိုတ့ဲ အခ်က္ေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိလာႏိုင္တ့ဲ ဝပ္ေရွာ့ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”လို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ထဲက တစ္ဦးျဖစ္သူ […]

မူအက္စတာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ လယ္ယာေျမ၌ သီးႏွံအမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးေနေၾကာင္း အေထာက္အထားအေနႏွင့္ ေျမခြန္ လာေရာက္ေကာက္ယူရာတြင္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ေပးအပ္ရန္ ေတာင္သူမ်ားက ဆႏၵရိွေနၾကသည္။ “ဒါကေတာ့ ေတာင္သူေတြရဲ႔ အေထာက္အထားေပါ့၊ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ေတာင္သူေတြက ဒါကိုင္ၿပီး ျပရတာေကာ။ မွန္ကန္ေၾကာင္းေပါ့။ ေတာင္သူေတြအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါငံေရာက္ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးပါႀတိရွိဳက ေျပာပါသည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ေတာင္သူမ်ားထံ အခြန္ဌာမွ ေျမခြန္၊ ေရခြန္လာေရာက္ ေကာက္ယူရာတြင္ ေျမခြန္မွာ တန္ေၾကးအလြန္နည္းသည့္အတြက္ တစ္ဦးကသာ ဦးေဆာင္တာဝန္ယူ စိုက္ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ အခြန္မည္မွ်ပင္နည္းေနပါေစ ေတာင္သူမ်ားသည္ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ေျပစာရယူလိုေနၿပီး ေျမခြန္မွာ ေတာင္သူတစ္ဦးလွ်င္ ၃ က်ပ္ ၅ […]

မူအက္စတာ မူလပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ျပန္ရရိွရန္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္တင္ျပေပးႏိုင္ပါက သိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရရိွရန္ ေတာင္းခံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ သိမ္းဆည္းခံေျမကို အဆိုပါေတာင္သူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အမ်ားကယံုၾကည္ေသာပုဂၢိဳလ္က ေထာက္ခံေပးျခင္းျဖစ္လည္း ျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အဲ့သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြကို ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကသိမ္းသိမ္း ဘယ္တပ္၊ ဘယ္ပုဂၢလိက ကပဲသိမ္းသိမ္း စြန္႔လြတ္ရန္ရိွမရိွ ခင္မ်ားတို႔ေမးေနတာက ခရုိင္မွဴးႀကီးလည္း စြန္႔လြတ္ေပးလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္လည္ စြန္႔လြတ္ေပးလို႔မရဘူး။ ဗဟိုေကာ္မတီကမွ စြန္႔လြတ္ေပးလို႔ရမယ္။ အဲ့ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔က ေအာက္ေျခကေနၿပီးေတာ့ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္တဲ့ေျမအတြက္ တင္ျပေတာင္းခံတဲ့စာ ပူးတြဲတင္ျပရမယ္။ ကြင္းဆင္းၿပီး စစ္မယ္ဆိုရင္ အဓိက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြက သူ႔ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မွဳ အေထာက္အထားေတြလိုမယ္။ ပိုင္ဆိုင္မွဳအေထက္အထားမရိွေတာ့ဘူးဆိုရင္ ရပ္ရြာက အမ်ားယုံၾကည္အားကိုးေလးစား ယုံၾကည္ရေလာက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ဒီလူက ဒီေျမကိုဘယ္နွစ္ခုနွစ္က ပို္င္ဆုိင္ခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာလုပ္စားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ […]

ထ်ိဳးျမာ——- ဦးပိုင္ကုမၸဏီမွ ဆီဆိုင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အမွတ္(၉၀၃) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ(လိြဳင္ေကာ္)ေျမေနရာဟုဆိုၿပီး ေနအိမ္တစ္လံုးကို ဖယ္ရွားေပးရန္ စာပို႔ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္းေနၾကသည္။ အမွတ္(၉၀၃) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ(လိြဳင္ေကာ္)၏ တပ္ပိုင္ေျမနယ္နိမိတ္ဟုဆိုကာ ေျမနီကုန္းေက်းရြာရိွ ေဒၚနန္းကြယ္၏ ေနအိမ္ကို ရက္သုံးဆယ္အတြင္း ေရြ႕ေပးရန္ အမွတ္(၉၀၃) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕က စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚနန္းကြယ္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာပို႔ထားသည္ဟုသိရသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္ပိုင္ေျမနယ္နမိတ္ (၁၅၆.၂၈) ဧကအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမိန္႔ရရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္ေျမအတြင္းေရာက္ရိွေနေသာ ေဒၚနန္းကြယ္၏ေနအိမ္အား ရက္(၃၀) ရက္အတြင္းဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ (၃၀) ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားေပးျခင္းမရိွပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာထဲတြင္ ေရးထားသည္။ ဦးပိုင္ကုမၼဏီမွ ဆီဆိုင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဒၚနန္းကြယ္၏ ေနအိမ္ကို ဖယ္ရွားေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧရိယာ […]

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ေျမယာအျငင္းပြားမႈျဖစ္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ ေလာပိတေက်းရြာအုပ္စုက ေတာင္သူမ်ားက အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလ ကတည္းက ေလာကထုေက်းရြာရိွ ေတာင္သူ ၅ ဦးက ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ က်ဴးေက်ာ္ခ်ဥ္းနင္းမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဇူလိုင္လအေရာက္တြင္ ေမာ္မယ္မိုအား ထပ္မံတရားစြဲခဲ့လိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါ ေတာင္သူမ်ားကို ပံုစံ ၇ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေလာပိတ အမွတ္၁ စက္ရံု ဝန္ထမ္း မိသားစုမ်ားက တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ “က်မတို႕ရဲ႕ ေတာင္ယာေျမကိုလည္း ကန္႕ကြက္ထားတယ္။ သူတို႕လုပ္စားတာလည္း ၾကာေနၿပီ။ တဲထိုးထားတာေတြကိုလည္း မီးရွိဳ႕တာေတြရွိခဲ့တယ္။ ေတာင္ယာလုပ္တာလည္း အခေၾကးမေပးဘူး။ အလကားယူထားေသးတယ္။ အခုက ကိုယ့္ေျပာင္းခင္းထဲကို […]