ထူးခ်စ္ေရးသားသည္။ ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စုိက္ထူရန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစုုိးရမွ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းကစၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုၾကားသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရးစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္( NLD) ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဝုိင္းရံခဲ႔ဖူးသည့္ တုိးတက္ေသာအျမင္ရွိသည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနႏွင္႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္စုိက္ထူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပံုရိပ္ထိခိုက္လာႏိုင္မႈမ်ားကုိ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားပံုရ၏။ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ကရင္နီ( ကယား) ျပည္နယ္ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စုိက္ထူမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေဒသခံလူထုမ်ားအၾကား ကန္႔ကြက္စာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ႔၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ အဆုိပါလူငယ္မ်ား အဖမ္းခံ၊ တရားစြဲခံခဲ့ၾကရ၏။ […]

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ ဗမာဘာသာကို ဦးစားေပးထားျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားမည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၾကသည္။  မၾကာေသးမွီက ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႕တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေရးကိစၥအား ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကို KnIC မွ တင္ျပထားခဲ့ပါသည္။   “ပညာတတ္ကြ်မ္းတဲ့ သူေတြလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္၊ ဗမာပဲ တတ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္မိခင္စာေပကို မတတ္ကြ်မ္းၾကဘူး။ ကိုယ့္မိခင္ဘာသာစကားကို မသုံးၾကပဲ တျခားဘာသာစကားကိုပဲ သုံးၾကတယ္။” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က ယခုေခတ္ပညာတတ္လူငယ္အမ်ားစုကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုသြားပါသည္။  ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာက္သြားသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းထဲ က်န္ေနသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးလူငယ္မိဘမ်ားကအစ မိမိတို႔၏ မိခင္တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို မသိေတာ့သူ အမ်ားႀကီးရွိလာသည့္အတြက္ […]

ဘုိထီး (ေငြေတာင္ျပည္) ေရးသားသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီႏုိင္ငံကို လူတစ္စုကသာ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို လူတစ္စုကသာ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ထက္ အာဏာတည္ျမဲေရးကိုပဲ အျမဲဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူတစ္စုကသာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟာ “ခဏေလးပါကိုကိုရယ္” မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အာဏာသည္ျမဲသည္ထက္တည္ျမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ေရၾကည္ရာ ၊ ျမက္ႏုရာရွာ ေဖြစားေသာက္ရင္းအတူတကြ ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သမိုင္းေပးအေျခအေနအရ အတူတကြစုရုံးေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူတစ္စုကသာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အယူအဆေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သာ လူတစုကသာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာစတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ငါးႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ၾကတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ အင္အားၾကီးအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အာဏာျပိဳင္ၾကတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသတစ္ခုလုံးဟာ လူတစ္စုရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သာ […]

ေသြး (စစ္ကိုင္း) ေရးသားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုစုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သလို တစ္ဖက္ကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီ ဦးတည္သြားမယ္လို႕ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲဲ့ နိုင္ငံလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီ သြားရမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္က တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ပါဘဲ ဒါ့အျပင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆနၵက ဘာလဲဆိုတာကိုပါ သိေအာင္ၾကိဴးစားရမွာပါ။ ကရင္နီျပည္လို႕ေခၚေဝၚတဲ့ ကယားျပည္နယ္ဟာ ကရင္နီ၊ ကယန္း၊ ေဂခို ၊ ေဂဘား၊ ပရဲ၊ မနုမေနာ၊ ယင္းေဘာ္၊ ယင္းတလဲ လူမ်ိဳးေတြေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္က ပေဒသရာဇ္အုပ္စိုးတဲ့ ေခတ္ကတည္းက ကရင္နီျပည္နယ္ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္တ့ဲ ျပည္နယ္တစ္ခုအေနနဲ႕ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ပါဘဲ။ (၁၉၄၇) ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း  ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုမွာ က်င္းပတဲ့ ပင္လံုညီလာခံသမိုင္းကို […]

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္စပ္အနီးရိွ မိုးၿဗဲေရကာတာ တံခါးသည္ ေပါက္ၿပဲေနသည့္အတြက္ ၎ကိုျဖတ္ၿပီး ေရေၾကာင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားရွိသည္ဟု ကယားျပည္နယ္မွ လူထုဗဟုိျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္လ်က္ရွိသည့္ ကယားျပည္နယ္ ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ ခြန္းျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။ “မိုးၿဗဲေရကာတာကို ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ဖြင့္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို လုပ္တဲ့ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ကို အႏၱရာယ္ႀကီးမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တယ္။ နံပါတ္ ၁ က ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲ့တံခါးကို ျဖတ္ဖူးတယ္၂၀၁၆က။ ျပည္နယ္အစိုးရအႀကီးအကဲတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ ျဖတ္ဖူးတယ္။ တံခါးက ေပါက္ၿပဲေနတဲ့တံခါးတစ္ခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အ့ဲတံခါးက ေပါက္ၿပဲေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရရွည္ဖြင့္ပိတ္လုပ္ဖို႔က ဒီတံခါးဘယ္ေလာက္ခံမလဲေပါ့ အဲ့ဒါစဥ္းစားမိတယ္။˝ဟု ခြန္းျမင့္ႏိုင္က သုံးသပ္ေျပာဆိုသြားပါသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ […]

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၏ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖသည့္ ေငြေတာင္ဆည္ကန္တြင္းတြင္ ငါးမ်ားကို ဘတၱရီေရွာ့တိုက္(က်င္စက္) ဖမ္းဆီးသူမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးေနၿပီျဖစ္သည္ဟု  ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေမသႏၱာ၀င့္က ေျပာပါသည္။ “က်မတို႕သြားဖမ္းတဲ့အခါမ်ိဳးဆိုရင္ တိုက္ရိုက္မေတြ႕ဘူး။ ရဲကေအာ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ဆို သူက ဟိုဘက္ကမ္းက ကိုယ္က ဒီဘက္ကမ္းကဆိုေတာ့ ထြက္ေျပးသြားတာေပါ့။” ဟု ေဒၚေမသႏၱာဝင့္က ေျပာပါသည္။ ေငြေတာင္ဆည္ေရကန္အတြင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ပတ္အတြင္းတြင္ ငါးမ်ားကို ဘတၱရီေရွာ့တိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေဘာင္ေဘးႏွင့္ ကန္ေရမ်ားထဲတြင္ ငါးအေျမာက္အျမားေသ ေနသည့္ျမင္ကြင္းမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ေငြေတာင္ဆည္ေပၚ ငါးမ်ားကို ေရွာ့တိုက္ေနသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္  ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအပါအဝင္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ငါးဦးေကာ္မတီဖြဲ႔စီးထားၿပီး လိုက္လံဖမ္းဆီးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ “က်မတို႕လက္ပူးလက္က်ပ္ေတာ့ မမိေသးဘူး။ […]

ကရင္နီသူေရးသားသည္။ ကယန္းရိုးရာေစာင္တစ္ထည္ကို ယက္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမွာက ဝါပင္ကထြက္ရွိတဲ့ ဝါဂြမ္းေတြကို ခ်ည္ျဖစ္ေအာင္ ငင္ရပါတယ္။  ခ်ည္ငင္တဲ့ေနရာမွာ ဗိုင္းကိုအသံုးျပဳပါတယ္။ ဗိုင္းငင္ၿပီး ခ်ည္ေခ်ာင္းေလးေတြ ထြက္လာၿပီဆုိရင္ ေတာ့ ခ်ည္ေတြကို အဖံုလိုက္စုထားရပါတယ္။ ရိုးရာေစာင္တစ္ထည္မွာ ခ်ည္ျဖဴ ၄ ဖံုလိုအပ္ပါတယ္။ ခ်ည္ျဖဴ ၄ ဖံုနဲ႔ အျခား အျဖဴေရာင္ၾကားမွာထည့္ဖို႔ အျခားအေရာင္( အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ ပန္းေရာင္..စသည္ျဖင့္) ထပ္ထည့္ရပါတယ္။ ရိုးရာေစာင္တစ္ထည္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြအားလံုးမွာ အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းကေတာ့ ခ်ည္ငင္တဲ့ အပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခ်ည္ေတြကို ဗိုင္းန႔ဲငင္တဲ့ေနရာမွာ ဝါဂြမ္းကိုလက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႔ ကိုင္ၿပီး မွန္းရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္တစ္ဖက္က ဗိုင္းကိုငင္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္က ဝါဂြမ္းေလးကိုင္ရပါတယ္။  ဒီေနရာမွာ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြက […]

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားရာမွာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ သင္ၾကားေရးအပိုင္းတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ဟု ကေယာတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ေဒၚေအာ္ေလးဗီယာက ေျပာပါသည္။ “ညြန္ၾကားခ်က္ပါမွ၊ ညြန္ၾကားစာပါၿပီလား၊ ညြန္ၾကားလာမွစတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႕သေဘာမက်တာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ အခ်ိန္ေတြ မေပးခ်င္တာရွိတယ္။ စာသင္ခန္းေတြ ေပးမသုံးခ်င္တာမ်ိဳးရွိတယ္။ ေျမျဖဴတို႕ကအစ၊ သင္ပုန္းကအစ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ယူလာ ဆိုတာမ်ိဳးေတြေပါ့။” ဟု ေဒၚေအာ္ေလးဗီယာက ေျပာပါသည္။ တိုင္းရင္းသားစာေပကို ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားေနရေသးသည့္အတြက္ မိဘမ်ားက ၎တို႕၏ သားသမီးကို တိုင္းရင္စာေပသင္ၾကာေရးအပိုင္း စိတ္မဝင္စားပဲ က်ဴရွင္ကိုသာ ဦးစားေပးေနသည့္ကိစၥသည္လည္း အခက္အခဲ တခုျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။ “က်မတို႕က အပိုလုပ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားစာေပကိုလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ဖို႕ လုပ္ေနတာပါ။ […]

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ျဖစ္ပြားမႈမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အေနျဖင့္ လူေနထူထပ္ဆုံး လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား H1N1 ကာကြယ္ေဆးကို ေဒသႏၱရ က်န္းမာေရးဌာနမွာ ထိုးႏွံေပးခဲ့သည္။ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ (၁၉)ရပ္ကြက္မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ၅၀၀ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆး အခမဲ့ထိုးေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚလူေနထူထပ္မႈေၾကာင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ ဦးစားေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ အထူးကူးစက္ေရာဂါႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာထြန္းေနဝင္းက ေျပာသည္။ “ကာကြယ္ေဆးကို က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကေနပဲ ေထာက္ပံ့တာပါ။ အဲေဆးက ထပ္မံေရာက္ရွိလာပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြထိုးၿပီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္သူူ႔ကိုထိုးမလဲဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုခံယူၿပီးေတာ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြကို ထိုးႏွံဖို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆးလံုေလာက္မႈ၊ ရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ က်ေတာ္တု႔ိ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚက (၁၉)ရပ္ကြက္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိကဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ၿမိဳ႕ေပၚလူေနထူထပ္မႈဟာဆိုရင္ […]

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စုေငြ၊ ေခ်းေငြ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ဥပေဒေပၚထြက္လာႏိုင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲေနသည္ဟု ဥပေဒအိမ္ ဥပေဒပညာရပ္ဆိုင္ရာအသင္းမွ ဒါရိုက္တာ ကိုေက်ာ္ဝဏၰေအာင္က ေျပာသည္။ “အခက္ခဲေတြ ေျဖရွင္းလို႔ရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့မွ ဒီ၂၀၁၈ ထဲမွာ နည္းနည္းျပင္ဆင္ၾကတာေပါ့။ အစီအစဥ္(plan) ေတြဆဲြထားၿပီးေတာ့ ၂၀၁၉ ထဲမွာက က်ေတာ္တို႔ သုေသတန(research) စၿပီးလုပ္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ။” ဟု ကိုေက်ာ္ဝဏၰေအာင္က ေျပာပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေတာင္သူမ်ားက မိမိတို႔ေတာင္ယာေျမမ်ားသည္ ပုံစံ(၇)မ်ားမရွိသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေခ်းေငြယူရန္ အခက္အခဲရွိသည့္အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စုိက္ပိ်ဳးေရးဆိုင္ရာ စုေငြ၊ […]