ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးကျော်မင်းထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်ဝင်းပြည့်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးခွန်အောင်ဇေယျအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးအောင်နိုင်ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်