ကယားျပည္နယ္အစိုးရ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ပါၿပီေလာ

စိုင္းလင္းလင္းဦး

ျပည္နယ္အတြင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ေျဖရွင္းစရာ မၿပီးပ်က္ေသးေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထင္သေလာက္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းလွ်က္ရိွေနၿပီး ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလွ်က္ရိွဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုလာၾကသည္။

အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းစရာကိစၥမ်ားစြာရိွေနေသာ္လည္း တခါတရံ၌ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကဲ့သို႔ပင္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ မိန္႔ခြန္းဖတ္ၾကားျခင္း၊ ညစာစာပြဲမ်ားႏွင့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား မ်ားကို အေရးတယူ တက္ေရာက္ေနသည့္ တာဝန္ယူခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ရန္ ကာလ အနည္းငယ္သာလိုေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ လူအမ်ားက ေဝဖန္လာေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ေျပာင္လဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ဆိုေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားမရေသးေၾကာင္း လိြဳင္ေကာ္စက္မႈရပ္ကြက္ရိွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ စီမံေပးႏိုင္မႈမ်ားကို ေရေရရာရာမေတြ႔ျမင္ရေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးရွိေစမည့္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အားေပးဖိတ္ေခၚရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

ယခင္က ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖၚထားခဲ့ေသာ လိြဳင္ေကာ္ စက္မႈ(ဇုန္) ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ေခ်ာမ်ား ထုတ္လုပ္အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ႏိုင္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ မရွိဟု ျပည္နယ္အစိုးရ ထံ ၎ကေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ကို မခ်ိတင္ကဲေျပာသည္။

“ဒါေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ဝန္ႀကီးေတြ လုပ္ရမည့္အလုပ္။ ငါတို႔မွာရိွတဲ့ ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက အခုမွ တစ္ႏွစ္ပဲရိွေသးတယ္။ ဘယ္သူမွ မကၽြမ္းက်င္ၾကေသးဘူ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့လူေတြက ဌာနဆိုင္ရာကလူေတြ သူ႔အဆင့္ဆင့္နဲ႔သူရိွတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ညႊန္ၾကားမႈေတြ ေပးရင္ facility ေတြေပးရင္ လိုခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရႏိုင္မယ္လို႔ ငါတို႔ယံုၾကည္တယ္ေလး။” ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီမွ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရအာဏာ ရရိွခဲ့သည္။

ထိုႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲကာလေရာက္လာရန္ သံုးလေလာက္အလို၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းသို႔ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ၿပီး မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိွဳက ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ွမ္းရြာဇာတိျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္းတိုင္း) ေက်ာင္းမွ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သူက အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရိွခဲ့ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ား သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းမတိုင္ခင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားကိုသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ကယန္း/႐ွမ္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္သူ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳက ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဇာတိသားတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သို႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေသြးပါေသာ သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳကို ႀကိဳဆို ေထာက္ခံသူမ်ားျပားခဲ့သည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျမယာျပႆနာ၊ အႀကီးစားရင္းႏီွျမွပ္ႏံွမႈျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ ေမာ္ခ်ီသတၱဳတြင္းျပႆနာ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးႏွင့္ အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အမ်ားဆႏၵကို အေလးထားၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္တြယ္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ အမွန္တကယ္ပင္လိုအပ္ေနခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ လက္လႊဲယူလိုက္သည္ႏွင့္ ထိုျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာက ေစာင့္ႀကိဳေနၿပီး ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔က အေတာ္အသင့္ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျပည္နယ္သား မ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရသစ္စတင္တာဝန္ယူလာသည့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေမာ္ခ်ီးေျမၿပိဳအႏၱရာယ္ဇုန္အတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေနထိုင္သူမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေရး မေျပာင္ေရြ႕ေရးက အစိုးရအဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စိန္ေခၚခဲ့သည္။ ပညာသင္ႏွစ္စတင္ေတာ့မည့္အခ်ိန္အထိ ခ်ီတုံခ်တံု ျဖစ္ေနၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ၌ အဆိုပါဇုန္အတြင္း ေနထုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကိုမူ တိက်ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခ်ႏိုင္ပဲ ရိွေနခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒသအတြင္း လက္တေလာႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါး တေန႔ထက္တေန႔ သံုးစြဲမႈျမွင့္တက္လာျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူအေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအရံွဳးေပၚေနေသာ သီးႏွံေဈးႏွဳန္းကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းက အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းကို ေမးခြန္းထုတ္လာစရာျဖစ္ေစေတာ့သည္။

“စိန္ေခၚမႈေတြကို က်ေနာ္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲ့ဒီ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အားရတာကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ခါတိုင္းထက္ ထင္သာျမင္သာ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။”ဟု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရွိဳက အခမ္းအနားတစ္ခု၌ မီဒီယာကို ေျဖၾကားသည္။

တခါတရံအေရးႀကီေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်က္ရိွသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အေနအထားကို ရွင္းျပသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအပိုင္းတြင္ ၎အေနႏွင့္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေက်နပ္ေနၿပီး ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းအမ်ားစုမ်ားမွာ ယခင္ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကတည္းက ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ဒုတိယ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ေစာလံုေက်းရြာအုပ္စု ေဟာ္ခမ္းေက်းရြာအနီးတြင္ နမ့္ပြန္ေခ်ာင္းျမစ္ေပၚ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လာေရာက္စမ္းသပ္တိုင္းတာေနမႈကို ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“မပြင့္မလင္းကိစၥေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္ေပါ့။ ဥပမာ အႀကီးစားစီမံကိန္းဟာလိုမ်ိဳး သူရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး ႏွစ္ခုစလံုးကို ဒြန္တြဲၿပီးေတာ့ ခ်ျပရမယ့္ဟာကို ေကာင္းတဲ့ဖက္ကေနပဲ ခ်ျပတာမ်ိဳးရိွတယ္။”ဟု ယခင္အစိုးရေဟာင္းသာမက ယခုအစိုးရသစ္ကပါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းအေပၚ ကရင္နီျပည္နယ္ ေတာင္သူလယ္ သမားသမဂၢ၏ သတင္းျပန္ၾကားေရး ကိုအန္ေထာ္နီတူရယ္က ေျပာသည္။

လ်ာထားေသာစီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းသာမက လာေရာက္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ လူအမ်ား ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ယင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖၚရန္လ်ာထားၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္အကူးအေျပာင္းကာလစပ္ၾကား စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားက မယံုသကၤာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သ႔ိုႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်ိန္မီ အသိေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္းမ်ား ေႏွာက္ေနွးေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္းအေရး တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားကမူ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ အေလးထား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုလာေရာက္စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈမ်ားကို တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ေခတၱရပ္ဆိုင္းေစခဲ့သည္။

စီမံကိန္းအမ်ားစုမွ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ကာ မိမိတို႔ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီဟု ဇန္နာဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းတြင္ လူထုႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ လူထုအေပၚ အစိုးရ၏ ေနာင္လုပ္ေဆာင္မည့္အေပၚ ကယားျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက ရွင္းျပခဲ့သည္။

“အရင္တုန္းက စီမံကိန္းေတြကို လူထုကို မခ်ျပဘူး။ အစိုးရက ေကာင္းမယ္ဆိုၿပီး ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကို လုပ္လိုက္တယ္ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ ေနာက္မွ problem (ျပႆနာ)ေတြ community အီးရွဳးေတြ public အီးရွဳးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲလိုမျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္အရင္လာခ်ျပတာ။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွေသးတယ္။ က်ေနာ္က သူတို႔ဆီက သေဘာထားေတြ အျမင္ေတြကိုသိရၿပီ။ အဲ့ဒီအခါေတာ့မွ cabinet (အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕)ေတြ ျပန္ထိုင္ရမယ္။” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက ေျဖရွင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သိသာထင္ရွားေစေသာ ျပႆနာ အခ်က္မ်ားအနက္ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား ေရာေထြးေပြလီရွဳပ္ေထြးေနေသာ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ျမကလပ္ေတာင္ႏွင့္ ေရႊလက္ဝါးေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနားရိွ သာသနာေျမအတြင္း ေနအိမ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ က်ဴးျပႆနာ အေရးပင္ျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္း နယ္နမိတ္တိက်စြာ ပိုင္းျခားထားေသာ အမွတ္သေကၤတမ်ား မထင္ရွားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ တိတိက်က်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရိွမႈႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕က အလြဲသံုးစား လုပ္ထားေသာ ယင္းသာသနာေျမျပႆနာက အစိုးရသစ္အေပၚ ေခါင္းႀကီးေစခဲ့ျပန္သည္။

“ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ လူသစ္ေတြေလ ဆိုေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတာ အဆင္မေျပတာလည္း ရိွႏိုင္တယ္။ လူထုရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကလည္း အရမ္းမ်ားတယ္ဆိုတာေတာ့ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားရလားဆိုေတာ့ အားမရေသးပါဘူး။ ဒါပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတာ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ တစ္ႏွစ္ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာဝန္းက်င္ အဲ့မွာ လုပ္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာက ဒီထက္မက ပိုလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္ေပါ့ေနာ္။”ဟု ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္၏ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ အေနအထားကို သံုးသပ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပည္နယ္အစိုးရက ထိေရာက္ျပတ္သားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အျခားေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကို ဥပေဒေၾကာင့္အရ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက နစ္နာေနေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္သည့္အထိ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက အေရးယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အျမင္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲ လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ယခင္က အသားမက်ခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားႏွင့္ ရွဳပ္ေထြးလွ်က္က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အခက္အခဲေပါင္းေျမွာက္မ်ားစြာရင္ဆိုင္ေနလွ်က္ရိွကာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလာခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ဖရူဆိုမဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရွားမူက ၎၏အျမင္ကိုေျပာသည္။

“လုပ္ရကိုင္ရတာလဲ အခက္အခဲလည္းရိွေနတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔သြားရမွာေပါ့ေနာ္။ ဥံဳဖြဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔မွ မရတဲ့ကိစၥကို။” ဟု ေဒၚရွားမူက ေျဖသိမ့္သည္။

ထို႔အျပင္ လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနသူမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို အစားထိုးေျပာင္းလဲမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း မူဝါဒေသာ္လည္းေကာင္း အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မရိွေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘိန္းစိုက္ခင္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက က်င့္သံုးေနၾကပံုစံျဖစ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားက အေပၚယံသာဟန္ျပဖ်က္ဆီးေနဆဲျဖစ္ကာ ကုစားမည့္နည္းလမ္းကို မက်င့္သံုးႏိုင္ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို အားထည့္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္ကယားျပည္နယ္အေနျဖင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ရိွနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို အခမ္းအနားျဖင့္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ထိုမွတဆင့္ အျခားစီးပြားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို တပါတည္းေဖၚေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က အစိုးရအဖြဲ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။

“နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ထိုင္းကုန္သည္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ကူးလူးဆက္သြယ္ဖို႔လည္း ရည္ရြယ္သလို ထိုင္းဖက္ကေန လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကို လာလည္ခ်င္တဲ့ tourists ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း community basis tourists ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိကကေတာ့ eco-tourists လုပ္ခ်င္လို႔ေပါ့။” ဟု ဝန္ႀကီးဦးေမာ္ေမာ္က ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအၾကားတြင္ အျပဳသေဘာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရိွႏိုင္ေသးသည္ကိုလည္း လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းအၾကား ေဝဖန္စရာမ်ားျဖင့္ ေျပာစမွတ္ျပဳလာၾကျပန္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကဲ့သို႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္မႈမ်ားမရိွေတာ့ေသာ္လည္း အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းကိုမူ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

“အမတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအသံညီလာခံတုန္းကေတာ့ အစိုးရလည္းလာတယ္။ လႊတ္ေတာ္လည္းလာတက္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၿပီးေတာ့မွပဲ ျပန္သြားတယ္။ အမ်ိဳးေတြရဲ႕ အသံကို နားမေထာင္သြားဘူးေပါ့ေနာ္။ အစိုးရကလည္း အဲ့ဒီလိုေလးေတြေတာ့ရိွတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္လာတက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါကလည္း ႀကိဳလည္းႀကိဳဆိုတယ္။ ေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ အရင္အစိုးရထက္စာရင္ ဒီအစိုးရက ပူးေပါင္းတယ္လို႔ပဲ ေျပာလို႔ရမလားေပါ့ေနာ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းတဲ့အခါမွာ ဆိုရင္လည္းပဲ အဖြင့္အမွာစကားေျပာသြားၿပီးေတာ့ ျပန္သြားတယ္ဆိုတာထက္ လူထု အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသံေတြကို နားေထာင္သြားရင္ေတာ့ ပိုၿပီးျပည့္စံုတာေပါ့ေနာ္။” ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံု၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမီးမီးက သူ႔၏ အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။

ျပည္နယ္သားအမ်ားစု၏ စိတ္ဆႏၵအတြင္း အစိုးရ၏ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစြမ္းရည္ႏွင့္ ျပည္နယ္၏ လူေနမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ယခင္လမ္းေဟာင္းအတိုင္း လံုးခ်ာလည္ေနျခင္းထက္ သမာရိုးက်အေနအထားကိုေဖါက္ထြင္းကာ မတူျခားနားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပံုစံကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးႀကီး တမ္းတေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

Comments

comments

Next Post

ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

Thu Mar 16 , 2017
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%80%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b-%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%84/"></div>ထ်ိဳးျမာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္တြင္ ဥပေဒျပဳ ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံကာ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္မ်ားထြက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%80%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b-%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%84/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->