ကာပရူးရြာသားမ်ား လမ္းေဖာက္ရန္ ပုိက္ဆံစုိက္ထားၾကေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေျပာ

မူအက္စတာ

ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေရာ္ဒိုေခါအုပ္စု ကာပရူးေက်းရြာတြင္ ရြာသားမ်ား အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ ၎တို႔ ရြာသူရြာသားမ်ား ပူးေပါင္း၍ လမ္းေဖာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကုန္က်စရိတ္ေငြမ်ားကုိ ဘတ္ဂ်က္က်လာသည့္အခ်ိန္တြင္မွ ျပန္လည္ေပးသြားမည္ဟု ဖရူဆုိမဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္အီးကဆုိသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထလမ္းေဖာက္ေနတယ္၊ တစ္ရြာလံုး စက္ ဘက္ဖိုးငွားၿပီးေတာ့မွ လမ္းေဖာက္ေနတယ္” ဟု ကာပရူးေက်းရြာမွ လူငယ္ ကိုဂ်ိဳဝါးနီက ေျပာသည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွလည္း ကူညီသြားျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွသိရသည္။

ကာပရူးေက်းရြာ လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ကို အစိုးရထံ သို႔ ၎ တင္ျပေတာင္းဆုိထားၿပီး အထက္မွ ခြင့္ျပဳေငြမက်လာေသးေၾကာင္း ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနာ္အီးကေျပာသည္။

“သူတို႔လမ္းမက်ပဲနဲ႔ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ သြားက်တယ္၊ လမ္းေဖာက္ဖို႔ေတာ့ သူတို႔လုပ္ေနတယ္ ၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဖာက္ၾကမယ္ ၿပီးမွ ေနာက္မွ ျပန္က်လာတဲ့အခ်ိန္မွ ကုန္ထားတာေတြ ျပန္ေပးမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ေျပာထားတယ္” ဟု ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနာ္အီးကေျပာသည္။

ဒသခံမ်ားအဆိုအရ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လွ်င္ လမ္းရွိမွသာ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္းေဖာက္လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ သိန္း၁၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ကုန္တြင္ အၿပီးေဖာက္လုပ္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ကိုဂ်ိဳဝါးနီကေျပာသည္။

၎တို႔ေက်းရြာလမ္းကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ လူအားျဖင့္တစ္ႀကိမ္၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီးျဖစ္သည္။

ကာပရူးေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ ၁၀ အိမ္ခန္႔သာရွိေသာ ကေယာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာျဖစ္သည္။

Comments

comments