ကယန်းအမျိုးသားပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုခွန်းမြင့်နိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်အယ်လ်မာအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲ့ဒေါ်ခရစ္စတီးနားပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးလွီးစီငြိမ်းပြည့်သူ့လွှတ်တော်