ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ချင်ပါက ၎င်းနာမည်ကို နိပ်၍ကြည့်နိုင်ပါတယ်

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးဂျော့ချ်မျိုးချစ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးတင်ဝင်းတင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးလှသွင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဒေါ်ဒါလီဆွေအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဦးဗျားနို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးသိန်းလွင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးရှေးဖဲပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးဖရေးဒို (ခ) ဦးမောင်ခုန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဦးရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
ဦးမောင်လျို့အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
ဦးစပယ်ရီးနိုပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးသိန်းလွင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖရူဆိုဒေါ်စုစုအေးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးဒိုးဒိုပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးစောဆာကပေါ်ဆီးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)
ဦးဖရန်စစ္စကိုဖာတုအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)
ဒေါ်ညားမာ(ခ) နော်လားစေးဖောပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးသိန်းလွင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဦးကိုကိုဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးဝင်းဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်နော်ဆာကပေါ်ထူးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
ဦးဖေအောင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဒေါ်သန်းနွဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးသိန်းလွင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးနန်းဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးစောမူးဒီပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးမရမ်ဂမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်ဘွယ်လေထူးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးစောခူးဝါးပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးသိန်းလွင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲ့နန်းနွတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးစောလယ်ဒူပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးမင်းလွင်ဦးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)
ဦးပြည့်ဖြိုးမောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးသိန်းလွင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ရှားတောဦးစောဘဲတခေးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးအောင်စိုးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်သန်းသန်းလွင် (ခ) ဒေါ်မီးမြာအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀)
ဒေါ်နော်ချစ်မေပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးသိန်းလွင်ဗမာတိုင်းရင်းသား