ေန႕စားခမရလွ်င္ အစည္းအေဝးမလာခ်င္ၾက

ဖဲဘူး –

ေန႕စားခႏွင့္စားစရိတ္ ၊ လမ္းစရိတ္မေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အစည္းအေဝးတြင္ လူထုမ်ားက တက္ေရာက္လာမႈအား နည္းေနသည့္အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရသည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးႏိုင္ကေျပာသည္။

ေဒသတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ အေသးစားေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏိုင္သည့္ NGO , INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကဲ့သို႕မဟုတ္သည့္အတြက္ လူထုမ်ားကို ေတြ႕ဆုံရန္ အခက္အခဲေႏွာက္ေႏွးမႈမ်ား ရွိေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။

” ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုရင္ သူတို႕က ထမင္းစားစရိတ္ေတြ လည္းေကၽြးႏိုင္တယ္။ ခရီးစရိတ္လည္းေပးႏိုင္တယ္။ ေန႕စားခလည္းေပးႏိုင္တယ္။ အဲလိုျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ က်ေနာ္တို႕ ဦးစီးဌာနဆိုတဲ့ ဒီအစိုးရအေနနဲ႕ေပါ့ေနာ။
ဌာဆိုင္ရာေတြအားလံုးပဲ။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ .. ရြာသားအေနနဲ႕ ခုခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းရမွာ လာမယ္ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ။” ဟု ဦးမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာသည္။

ေက်းရြာကြင္းဆင္းၿပီး အစည္းအေဝးက်င္းပရာတြင္ တျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီမႈ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႕ မည္သည့္စားစရိတ္ လမ္းစရိတ္မ်ားကို မေထာက္ပ့ံႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူထုမ်ားကိုစည္းရုံးရာ၌ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟုလည္း သိရသည္။

“ငါတို႕က ရြာေတြဆင္း အစည္းေဝးေခၚရင္ ခရီးစရိတ္ စားစရိတ္ကို ရြားသားေတြကို မေပးဘူး ေကာ္မတီေတြကိုလည္း မေပးဘူးေလ။” ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒါဖုအုပ္စုတြင္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး ကိုဂ်ိဳးဇက္ကေျပာသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန အမည္ေပါက္ ေက်းရြာ ၁၈၂ ရြာရွိၿပီး အမည္မေပါက္ေသးသည့္ ၅ ရြာခန္႕ရွိသည့္အတြက္ ေက်းရြာအားလုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်က္ျခင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္လည္း အခက္ခဲရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေန႕တြက္ခ အနည္းဆုံးတရက္လွ်င္ ငါးေထာင္က်ပ္ ႏွင့္လမ္းစရိတ္မ်ား စီစဥ္ေပး ရသည္။

Comments

comments

Next Post

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းဟုဆုိ

Thu Dec 1 , 2016
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%95%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%99%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/"></div>ကယားျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အရ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္း သည့္အပိုင္းမ်ားေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာကလိုမူး ကေျပာသည္။ ဦးေစာကလိုမူးက “ အဓိကေတြ႔ရတ့ဲအခ်က္က ကန္ထရိုက္ေတြ လုပ္တ့ဲလုပ္ငန္းေတြမွာ လက္ရာေလးေတြ နည္းနည္းည့ံတယ္ အရည္အေသြးက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တိတိက်က်စစ္ေဆးဖို႔က်ေတာ့ အရည္အေသြးမွာ နည္းနည္းည့ံတာေလးေတြ ရွိတယ္ ဒါက မ်က္ျမင္အရေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳအရ အ့ဲဒါေလးေတြေတာ့ ရွိတယ္။” ဟု ေျပာသည္။ ၎ေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ပါရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး လြတ္ေတာ္က အေရးယူသင့္သည္မ်ားကို […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%95%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%99%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->