ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္မည့္အခန္းက႑တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားပါဝင္မႈအားနည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မည့္အခန္းက႑အပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားပါဝင္မႈ အားနည္းေန သည္ဟု ေကာ္ေယာ္မ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားလွယ္ မာတီးယာက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမရွိသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမရွိသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ားတြင္ပါဝင္မႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားအတြက္ အခန္းက႑မ်ားကုိ  ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

” ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပဲေျပာေျပာ ၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္း လမ္းညြန္ေရးဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာသို႕မဟုတ္      မူေဘာင္ေတြေရးဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဟာကို မပါ ႏိုင္တဲ့မ်ိဳးႏြယ္စုေတြကို အခန္း႑တစ္ခုအေနနဲ႕ ေဖာ္ျပေပးဖို႕ပါ။” ဟု မာတီးယာက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးရရွိရန္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖက္ဒရယ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ၊ အခြင့္အလမ္းေပးရွိရန္ ၊ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ၊ မိမိတို႕ေဒသတြင္ သံယံဇာတထုတ္ယူျခင္း၌   အခြင့္အေရးမထိခိုက္ေစရန္၊ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ၊ စာေပ ျမင့္တင္ေပးရန္ ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး အခန္းက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စသည္တို႕ကို မာတီးယာက ပင္လုံညီလာခံ၌ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၁ပင္လုံညီလာခံသည္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စုေပါင္းအေျဖရွာရမည့္ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ကို ယူၿပီးလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေယာလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္ ေပါလ္သယ္ေမာအီကေျပာသည္။

“ဒီမိုကေရစီဆိုတာလက္ေဆာင္မဟုတ္ဘူး။ ရယူရတယ္၊ ေဆြးေႏြးရတယ္၊တိုက္ယူရတယ္။ခိုက္ယူရတယ္။ ဒါမွသာလၽွင္  က်ေနာ္တို႕လိုလားတမ္းတတဲ့ ဒီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးလာမည့္ႏွစ္ေတြမွာ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေပါလ္သယ္ေမာအီ က    ေျပာ သည္။

ကယား(ကရင္နီ)မ်ိဳးႏြယ္စု ၉ မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ မိုႏူးမိုေနာ(ေကာ္ေယာ္) မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ယင္းတလဲမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ လူဦးေရ     နည္းသည့္ တိုင္းရင္းသားမိ်ဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

Comments

comments