NGOs ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသိပညာတိုးလာ၊ အက်င့္ပ်က္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္းရိွလာဟုဆို

မူအက္စတာ

ျပည္နယ္အတြင္း NGOs/INGOs မ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ အက်င့္ပ်က္ေစေသာ အမူအက်င့္မ်ားလည္း ျမင္ေတြ႔လာရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေကအဲန္ပီပီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အမ်ားအျပားဝင္ေရာက္လာကာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ၎တို႔မွ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ က႑အသီးသီးတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရိွလာသည့္နည္းတူ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း သတိထားရမည္ဟု ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းႏိုင္ႏိုင္ေထြးက ယခုလိုေျပာသည္။

“ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ လူေတြအေတြးအေခၚတစ္ခုရလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲဆိုတာေတြ သူတို႔သိလာမယ္။ ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ လက္ျဖန္႔ေတာင္းလာမယ္ေပါ့။ ျပည္နယ္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ခုနက ရလဒ္အေပၚလို႔ ေျပာရင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မပါပဲနဲ႔ မလာခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးေသာ္လည္းေကာင္း သြားလို႔ရွိရင္ ဒီ NGOs,INGOs အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖ်က္ဆီးထားတဲ့ ဒဏ္ေတြကုိ သူတို႔လည္း ခံရေတာ့ တကယ္တမ္း ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ၊ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ပါဝင္လာျခင္းက တအား အားနည္းသြားတယ္” ဟု ဦးစိုင္းႏိုင္ႏိုင္ေထြးက ေျပာသည္။

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ေက်းရြာသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ပညာေပးပြဲမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ပါက မိမိတို႔မွ အခေၾကးေငြမည္မွ်ရရိွမည္ဟူေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမ်ားကို စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာတြက္ခ်က္တတ္ျခင္း၊ အသိအျမင္ပိုၾကြယ္ဝလာျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရျခင္းေၾကာင့္ ေျပာရဲဆိုရဲရွိလာျခင္း စသည့္ အက်ိဳးမ်ားလည္း ရရွိလာပါသည္။

NGOs,INGOs မ်ားဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ခူးပလုရယ္က ေျပာထားပါသည္။

“NGOs, INGOs ေတြ၀င္လာေတာ့ အသိအျမင္ေတြ ရလာတယ္၊ နုိင္ငံတကာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံေတြ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကို ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိပညာေလးေတြရလာတယ္။ လူထုေတြရဲ့ အသံကို အဲ့ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ေပးလို႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ အေဆာင္ေတြရလာတာေပါ့ လူထုအားနဲ႔ဆိုရင္ မနုိင္တဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲေပးနိုင္တယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ Transition အပိုင္းေတြမွာ သူတို႔က အဓိကအခန္းမွာ ပါ၀င္တယ္” ဟု ခူးပလုရယ္ ေျပာသည္။

အစိုးရမွ လက္လွမ္းမမီွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက ရရွိခဲ့သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔ေပါင္း ၆ ဖြဲ႔ထက္ မပိုခဲ့ဘဲ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေကအဲန္ပီပီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စုၿပံဳဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ NGOs ၃၃ ဖြဲ႕၊ INGOs ၁၅ ဖြဲ႕၊ UN Agency ၅ ဖြဲ႕ႏွင့္ LNGO ၅ ဖြဲ႔ အသီးသီးရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 
 
 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *