ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ပါးရရွိရန္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ေတာင္းဆို

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္

၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္အတြက္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ပါး ရရွိႏိုင္ရန္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔၌ ကယန္းအမ်ဳိးသား ညီညႊတ္ေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌမွ အပိတ္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အထူးတင္ျပလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၁(ဂ)အရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ရွိကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ ဥပေဒဟာ ကယားျပည္နယ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕၀.၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္၊ ကယန္းလူထုရဲ႔ကိုယ္စား ဒီေနရာကေန အေလးအနက္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါတယ္” ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသား ညီညႊတ္ေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ခြန္းရွေမြေအးလာက အပိတ္အမွာစကားတြင္  ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္ရွိ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ လူဦးေရ၏ ၀.၁ရာခိုင္ႏွဳန္းထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ပါး ရရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိဳ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာမွာလည္း ၎သည္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခ်စ္ေၾကာင္း၊ ၎တာဝန္ယူသည့္ ကာလတြင္ စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကယန္းတိုင္းရင္းသားျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ကြ်န္ေတာ့္တို႔ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေတြကို ခ်စ္ပါတယ္။ ထို႔နည္းတူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ေလးေလးစားစား ကိုယ့့္ရဲ႔စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ့္ရဲ႔ ကယန္းအမ်ိဳးသားရ႔ဲ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ေတြတက္ၾကြဖို႔၊ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ပိုမိုစည္းရံုးေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ဒီတာဝန္ယူရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ကြ်န္ေတာ္အၿမဲႀကိဳးပမ္းပါတယ္။”ဟု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိဳက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေခတ္စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စကာၤပူႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္လိုပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ညီညႊတ္ရန္လိုေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခတ္စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္သန္းတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကို ခ်ိန္ထိုးေစခ်င္ပါတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္ႀကီးကို စကာၤပူလို တည္ေဆာက္ခ်င္တာလား။ ဟုတ္ၿပီ စကာၤပူလိုႏိုင္ငံလို ကြ်န္ေတ္ာတို႔ တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္  ကြ်န္ေတ္ာတို႔အားလံုးညီညႊတ္ဖို႔လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တည္ဆဲမူဝါဒ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မူေဘာင္ေတြထဲကေန ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳးပမ္းေနတယ္။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခင္ကေခတ္ကာလ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကယန္းအမ်ိဳးသားညီလာခံဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ မရေသာေၾကာင့္ ကယန္းစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာ လူထုအစည္းအေဝးဟုသာ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏိုင္သက္လြင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လြတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ႏွင့့္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စံုလင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ပထမအႀကိမ္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ လတိန္ေက်းရြာတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ကယန္းေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဆက္လက္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကို မိုးၿဗဲၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကို ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ လီြးကထိေက်းရြာတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments