ကယားျပည္နယ္မွာ ေမြးဖြားခ့ဲေပမ့ဲ နယ္ျခားေတြမွာ ပညာသင္ယူရင္း ႀကီးျပင္းလာခ့ဲတ့ဲ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)

ခြန္းေလာရင္းစ္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ အိမ္ေလးတစ္လံုးငွားေနရင္းနဲ႔ HOME ENGLISH LEARNING CENTER ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းျဖစ္တ့ဲ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေနပါတယ္။

၄ ႏွစ္ေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေပမ့ဲ ဒီကေန႔အထိေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလး မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

သူကေတာ့ သင္တန္းကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ အားကိုး ဖြင့္လွစ္ ေနတာမဟုတ္ဘဲ ပညာေရးကို မက္ေမာၿပီး အားတက္သေရာ လာေရာက္သင္ယူတ့ဲ ဘယ္အသက္အရြယ္ကိုမဆို သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

ဒီကေန႔အထိေတာ့ သင္တန္းသား ၅၀၀ နီးပါးကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။

Comments

comments