ကယားျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးပြဲစဥ္ ထည္႔သြင္းက်င္းပမည္

ကယားျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအနက္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအားထည့္သြင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စုိင္းလင္းလင္းဦး
ကယားျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအနက္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအားထည့္သြင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွခဲ့ဘဲ ယခု ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္မွ ပါဝင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို အလြတ္တန္းၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကုိမူ လူသစ္တန္းၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ေဘာလံုး ပြဲစဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း ၃ နာရီ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ား က်င္းပအၿပီး ဆုေပးအစီအစဥ္ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ပုံမွန္က်င္းပေပးခဲ့ရိွေသာ အားကစားနည္း ၁၆ မ်ိဳးကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ထည့္သြင္းက်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments