စစ္ပြဲဆိုတာကို မလိုလားေတာ့တ့ဲ ကရင္နီတပ္မေတာ္မွ တပ္သား (ရုပ္သံ)

အခု အစိုးရနဲ႔အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ယူထားတဲ့ကာလအတြင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ေသနတ္ေတြကို အရင္လို တစ္ရက္တစ္ခါ မတိုက္ရေတာ့ဘဲ တစ္ပတ္တစ္ခါေလာက္ပဲ တိုက္ခၽြတ္ၾကရတယ္လို႔ ေသနတ္ကို အဝတ္စနဲ႔သုတ္ရင္း ေျပာျပပါတယ္။

သူဟာ အရင္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာလည္း စစ္မႈထမ္းခဲ့ဖူးသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကရင္နီတပ္မေတာ္မွာ ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။

စစ္တိုက္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ရတဲ့ စစ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ဆိုေပမဲ့ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္ပြဲဆိုတာကို မလိုလားေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

Comments

comments