စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေကာင္းဆုံး ဆိုေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ျပႆနာႀကံဳေနရဆဲ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာအရ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ အေကာင္းဆုံးဟုေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေစ်းကြက္ျပႆနာသည္ ေတာင္သမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုံေနရသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းေဒသခံမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္ ေနၾကရာ သီးႏွံမ်ားကို ပြဲစားမ်ားက ေစ်းနိမ္ဝယ္ၾကသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား အရႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ခူအုပ္စုအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားထံသို ကြင္းဆင္းေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ စပါးေစ်းမ်ားကို ပြဲစား မ်ားက စပါးထြက္ခ်ိန္ ေစ်းႏိုမ္ဝယ္ယူေနၾကသည္ဟု ေျဖဆိုထားၾကသည္။

ေတာခူအုပ္စုမွ ေတာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမိုင္းသိန္းကေစ်းႏွဳန္းလည္း ေျပာင္းလိုပဲ ေစ်းႏွုန္းႏွိမ္ဝယ္တယ္။ လုပ္အားခနဲ ျပန္မကာမိေတာ့ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အေၾကြးတင္တယ္။ဟု ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္၏ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားမွာ စပါး ၊ ေျပာင္းႏွင့္ ႏွမ္းတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ထြက္ကုန္မ်ားကို တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းသို နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး အခ်ိဳ႕ကိုႏၱေလး ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ အလားအလာေကာင္းသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စပါး ၊ ႏွမ္း ေျပာင္း တို႕ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ အလားအလာရွိသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိက အတားအဆီးမွာ ေစ်းကြက္ အေျခအေန မေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယာစပါး၊ ေျမပဲ၊ ေျပာင္းေကာက္မ်ား အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသည့္ မာခေရာ္ေရွးအုပ္စုမွ ဦးပကူး ကလည္း ၎တို ေဒသထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္မႈ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းေတြမကိုက္ဘူး၊ ျပည္မနဲ ျပည္နယ္ကြားျခားလို ရင္းႏွီးထားတာေတြ ျပန္မဖာမိဘူး၊ ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္ဖို႕ လိုခ်င္တယ္။ဟု ဦးပကူးက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းအရ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ကိုလည္း ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္တြင္ ေတြ႕ရသည္။

၎စစ္တမ္းတြင္လည္း ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေစ်းႏွိမ္မခံရေစရန္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လက္ကား ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းထားသည္ကို သိရွိရပါသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္သည့္ ဥပေဒတြင္လည္း ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အာမခံရွိသည့္ ေစ်းကြက္ရွိရန္ အစိုးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ၎ဥပေဒမွာ အသက္မဝင္သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးမရွိပဲျဖစ္ေနသည္ဟု ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဝဖန္သုံးသပ္ထားၾကသည္။

Comments

comments